Sao Tang Môn

Sao Tang Môn


  • 04:00 06/08/2022
  • Xếp hạng 4.95/5 với 20629 phiếu bầu

TANG MÔN

Mộc

Hại tinh. Chủ sự tang thương.

CUNG MỆNH


– có Tang môn: một đời đau khổ.

– Tang, Đào nữ Mệnh hoặc giáp Mệnh: quá thì ở vậy.

CUNG BÀO

– Tử Phù, Tang: có chị em lộn chồng.

– Tang, Trực, Tuế: anh em chị em khiếm hòa.

– Tang, Mã: ly tán.

CUNG TỬ

– có Tang, Hổ, Không, Kiếp: 2, 3 con hết sớm sau mới nuôi được.

– Tả, Hổ, Kiếp, Sát, Mộc ở Phụ Mẫu và Giải chiếu Tử cung: đẻ con thiếu tháng, hoặc chân tay thừa ngón.

– Tang: về già mới có con.

CUNG TÀI

– Tang, Đào, Dưỡng: làm nghề thủ công.

– Tang, Đà, Lộc: được hưởng của thừa tự người trong họ.

CUNG ĐIỀN

– Tang, Phục hay Không. Phù: vô điền sản.

– Tang: có nhà cửa.

– Tang ngộ Cự: có lâu đài, dinh thự.

CUNG PHÚC

– có Tang: tổn thọ.

HẠN

– Hạn mà thấy Tang nhập hạn ở Mệnh cung hay Tang, Phục: có tang.

– Tang ngộ Hỏa ở phương nào thì bị cháy ở phương ấy.

– Tang, Hổ: có sự đau thương.

– Tang, Điếu: ốm đau tang chế.

– Tang,Khốc, Hổ: thương người hại của.

– Tang, Điếu, Tuế chiếu: ngã đau, té cao, xe cán.

– Tang, Hình,Khốc: tán tài, có sự thay đổi.

– Tang Kỵ, Phá ở CUNG NÔ: làm ơn nên oán.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Sao Tang Môn
Tác giả: Thầy Anh Quân tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Tang Môn, tu vi, xem tu vi, bởi chưng điếu khách tang môn đó, lưu tang môn, lưu thiên mã gặp lưu tang môn, sao cô thần và tang môn cung phu thê, sao tang môn, tang môn điếu khách, Tính chất Tang môn,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ