Sao Suy

Sao Suy

  • 04:00 25/09/2020
  • Xếp hạng 4.97/5 với 9946 phiếu bầu

SUY

Thủy. Hung tinh. yếu kém, bạc nhược. Chủ sự suy bại.

CUNG MỆNH có Suy: không ai ưa.

Sao Suy bất cứ ở cung nào cũng chỉ sự suy bại ít kém.

CUNG TỬ: hiếm con

CUNG QUAN: công danh kém.

Thiên Di: làm tôi tớ; ngộ Dưỡng, Tướng: tôi tớ quyền môn.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Sao Suy
Tác giả: Thầy Phủ Tướng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Suy, tu vi, xem tu vi, chu ky thinh suy 10 thien can, nguyên tắc suy đoán hạn vận, phương pháp quan sát, suy đoán mệnh bàn, phương pháp suy đoán, phương pháp suy đoán của Tử vi Bắc phái, sao suy, sao suy - tuyet - moc duc hoi hop,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ