Sao Quốc Ấn

Sao Quốc Ấn

  • 04:00 28/02/2021
  • Xếp hạng 4.98/5 với 10126 phiếu bầu

QUỐC ẤN

Thổ

Qúy tinh. Chủ sự quyền quý

1. Ý nghĩa của quốc Ấn và một số sao khác:

– Ấn, Cáo: được phong chức, ban quyền, tặng huy chương, hoặc được lên chức.

– Ấn, Binh, Tướng, Hình: quyền uy võ nghiệp hiển đạt, sĩ quan tham mưu xuất sắc.

– Ấn, Tướng, Tam Hóa: gặp vận hội may mắn lớn về quan trường, được hiển đạt về công danh

– Ấn ngộ Tuần, Triệt: công danh trắc trở, thất bại; bị cách chức, bãi miễn sa thải; tranh cử thất bại.

2. Ý nghĩa của quốc Ấn ở các cung:

a. ở Mệnh, Quan, Phúc:

– phát quý, phát quang

– dòng dõi có khoa danh, uy thế

– hiển đạt, được giữ chính chức, có huy chương

– Ấn ngộ Riêu: quý tốt.

– Ấn, Tướng, Khoa, Quyền: đại vinh hiển.

– Ấn, Hình, Tướng: hiển đạt uy danh.

– Lộc cơ Hồng, Ấn, Tấu: đắc thời hiển đạt.

b. ở Hạn:

– đắc thời, đắc quan, đắc khoa

– có huy chương, bằng khen

c. Ở Tử

– Ấn Quý,: con vinh hiển.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Sao Quốc Ấn
Tác giả: Thầy Cự Lộc tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Quốc Ấn, tu vi, xem tu vi, Hiệu năng của Quốc Ấn đường Phù, quốc ấn cung phu thê, quốc ấn cung tài bạch, quốc ấn cung tử tức, quốc ấn ở cung phu thê, quốc ấn sao, sao quốc ấn,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ