Sao Quả Tú

Sao Quả Tú


  • 16:30 04/05/2022
  • Xếp hạng 4.99/5 với 20456 phiếu bầu

Quả Tú

V: Hợi.

Thuộc Thổ.

Hung tinh. T.c: lạnh lùng, cô độc, keo kiệt. Chủ sự cô đơn.


– Quả tú thủ hay chiếu Mệnh cung = lạnh lùng, cô độc.

– Quả, Phục: hay nói xấu, nói nhảm.

– Quả, Kỵ: thường bị người ta ghét bỏ.

– Quả, Đào ngộ Mã: đàn bà số phận lênh đênh.

CUNG BÀO có Quả tú: không có anh em. Quả tồn: con một.

CUNG TỬ có Quả tú: có con nuôi.

CUNG TÀI có Quả tú: giữ của khỏi hao tán.

CUNG THIÊN DI có Quả, Phá: đi đường hay bị nguy hiểm.

CUNG ĐIỀN có Quả tú: điền sản không hao tán.

CUNG PHÚC có Quả, Tang: trong họ thường có quả phụ… Quả, Triệt, Dưỡng: đời nào cũng có

nhà thất tự và có con nuôi. Quả, Tồn: độc đinh.

CUNG QUAN có Quả tú: công danh hèn kém.

CUNG THÊ có Quả, Phá, Không: nhân duyên trắc trở.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Sao Quả Tú
Tác giả: Thầy Phủ Tướng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Quả Tú, tu vi, xem tu vi, cô thần quả tú, Cô Thần Quả Tú không bao giờ được đóng góp chung với Thái Tuế, nữ mệnh sao quả tú, sao cô thần quả tú, sao quả tú,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ