Sao Phượng Các

Sao Phượng Các


  • 11:48 07/12/2021
  • Xếp hạng 4.8/5 với 11037 phiếu bầu

PHƯỢNG CÁC

Thổ

V: Sửu, Mùi, Mão, Dậu

Cát tinh. Chủ sự hiển vinh lâu dài.


 

CUNG MỆNH, THÂN

– Phượng ngộ Xương, Khúc, Khôi, Việt; đứng đắn, thông minh, sự nghiệp, khoa danh. Phượng, Kỵ: người nho nhã không đỗ đạt.

– Phượng, Long, Mão, Dậu: đỗ cao làm nên lớn

– Phượng, Riêu, Hỷ: đắc thời.

CUNG BÀO

– có Phượng ngộ Dưỡng: có nghĩa bào.

CUNG THÊ

– có Phượng, Long, Lộc (hóa): giai nhân tài tử một nhà giàu sang.

– Các Tú tương phùng: vợ chồng lương nhân giúp ích cho nhau.

CUNG TỬ

– có Phượng, Long, Mộ: giòng nhà phú quí.

CUNG ĐIỀN

– có Phượng, Long: có nhà cửa lớn.

CUNG PHÚC

– có Phượng các miếu địa: có ngôi tân phần kết phát.

– Phượng, Long, Tử, Phủ, Tả, Hữu, Khoa, Quyền thì đại hiển.

HẠN

– có Phượng Long, Phượng, Riêu, Hỷ: gặp thời

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Sao Phượng Các
Tác giả: Thầy Gia Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Phượng Các, tu vi, xem tu vi, cung điền trạch giáp phượng các giải thần, điền trạch giáp phượng các, giải thần phượng các, long trì phượng các, long trì phượng các hoa cái tấu thư, phượng các giải thần, sao phượng các,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ