Sai lầm về an sao lập số

Sai lầm về an sao lập số

  • 04:00 02/05/2021
  • Xếp hạng 4.88/5 với 10360 phiếu bầu

Như ở lời mở đầu, mục đích của cuốn sách này chỉ là phụ giải những gì còn trong vòng huyền bí những sách trước đây vì một lẽ gì đã không luận bàn đính chánh, nay tôi xin trình bày thêm phần nào hay phần nấy. Vậy từ cách an sao thiết lập số cũng chỉ xin trình bày những cách thức an sao lập thành theo thiển kiến kinh nghiệm riêng những chỗ nào khác với những trường hợp trước mà thôi .

Sau khi kẻ khung, chia khung lá số thành 12 ô, ghi tuổi, tháng, ngày giờ, an mệnh, thân, lập cục rồi thì an sao Tử vi như sau:

Thường thường cứ an theo chiều thuận nghĩa là sau Tử vi cách 03 cung đến Liêm Trinh, cách 02 cung đến Thiên Đồng, tuần tự tới Vũ Khúc, Thái Dương, cách 01 cung đến Thiên Cơ, như thế không phải là không được, vẫn trúng chỗ không sai. Nhưng tôi có ý trình bày Tử vi là một môn Lý học Đông phương thì cái gì cũng phải để ý phân tách Âm Dương trước để nhắc nhở trí nhớ người học số phải suy nghĩ đến lẽ Âm Dương để mà tiến tới .

 

Như hình vẽ ở trên ta thấy 14 chính tinh chia làm hai nhóm: 

a)      Nhóm TỬ VI an theo chiều nghịch.

b)      Nhóm THIÊN PHỦ an theo chiều thuận.

Hai thế đứng trái nghịch nhau để cho ta nhận định không nên bỏ lơ cái ý niệm chính trái nghịch của Âm Dương mỗi lần suy tính phán xét .

VÒNG TRÀNG SINH

Vòng TRÀNG SINH an theo cục:

Người Dương Nam, Âm Nữ theo chiều thuận như dưới đây:

-                 KIM tứ cục      an Tràng Sinh tại cung   TỴ

-                 MỘC tam cục          --               HỢI

-                 HỎA Lục cục          --               DẦN

-                 THỦY nhị cục         --               THÂN

-                 THỔ ngũ cục           --              THÂN

Người Âm Nam, Dương Nữ theo chiều nghịch như dưới đây:

-                 KIM Tứ cục  an Tràng Sinh tại cung    DẬU

-                 MỘC tam cục          --            MÃO

-                 HỎA Lục cục          --            NGỌ

-                 THỦY nhị cục         --            TÍ

-                 THỔ ngũ cục           --            TÍ

An Vòng Tràng Sinh như trên thì Dương Nam, Âm Nữ hoặc Âm Nam, Dương Nữ sao Mộ luôn nằm tại Tứ Mộ ( Thìn Tuất Sửu Mùi ). Đó là trúng cách hợp lý sao Mộ phải ở Mộ địa là nơi xuất phát ra và rồi cũng là nơi tập trung tại đó của các hành khác ( Kim Mộc Thủy Hỏa ).

KÌNH DƯƠNG – ĐÀ LA

Kình dương – Đà la là hai sát tinh an ở trước và sau Lộc Tồn, cũng phải theo chiều thuận hay nghịch của Dương Nam Âm Nữ ( thuận) và Âm Nam dương nữ ( nghịch) mà thay đổi vị trí.

Như tuổi Giáp Ngọ có Lộc tồn ở Dần, Kình Dương ở Mão, Đà la ở Sửu của người Dương Nam. Nhưng Dương nữ thì Kình Dương phải ở Sửu và Đà la ở Mão ( theo chiều nghịch ) nghĩa là Kình Dương lúc nào cũng đồng cung với Lực sĩ, không bao giờ có Đà la ở chung với Lực Sĩ.

THIÊN KHÔI – THIÊN VIỆT

Bộ Khôi Việt an theo hàng Can của năm sinh

   Tuổi                    Khôi                             Việt

Giáp, Mậu             Sửu cung                     Mùi cung

Át, Kỷ                    Tý cung                       Thân cung

Bính, Đinh             Hợi cung                     Dậu cung

Canh, Tân             Ngọ cung                     Dần cung

Nhâm, Quý           Mão cung                    Tỵ cung

Vì có một số sách đã in lầm tuổi Giáp Mậu Canh có Thiên Khôi ở Sửu, Thiên Việt ở Mùi, còn lại mốt tuổi Tân có Thiên Khôi ở Ngọ và Thiên Việt ở Dần. Vậy theo sự phân phối trên đây thì đồng đều cho cả bốn tuổi Giáp Mậu và Canh Tân .

TỨ HÓA

An Tứ - Hóa vào những cung có các sao như sau theo hàng CAN của tuổi:

TUỔI         LỘC               QUYỀN           KHOA            KỴ

GIÁP         Liêm Trinh       Phá Quân        Vũ Khúc          Thái Dương

ẤT             Thiên Cơ          Thiên Lương   Tử Vi                Thái Âm

BÍNH        Thiên Đồng     Thiên Cơ         Văn Xương      Liêm Trinh

ĐINH        Thái Âm          Thiên Đồng     Thiên Cơ         Cự Môn

MẬU         Tham Lang      Thái Âm          Hữu Bật          Thiên Cơ

KỶ             Vũ Khúc          Tham Lang      Thiên Lương   Văn Khúc

CANH       Thái Dương    Vũ Khúc          Thiên Đồng     Thái Âm

TÂN          Cự môn           Thái Dương    Văn Khúc        Văn Xương

NHÂM      Thiên Lương   Tử Vi               Tả Phụ            Vũ Khúc

QUÝ          Phá Quân       Cự Môn          Thái Âm          Tham Lang

Có trường hợp đã để Tuổi Nhâm có Hóa Khoa đứng theo Thiên Phủ không phải là Tả phụ. Theo như bản ở trên sự phân phối đứng cặp với 14 chính tinh còn có 2 bộ trung tinh có tính đặc biệt được nhập bọn là Tả - Hữu và Xương - Khúc. Vậy Tuổi MẬU đã để Hữu Bật có Hóa Khoa, tất nhiên tuổi NHÂM phải để T ả Phụ có mặt cho đủ bộ như Xương - Khúc có đầy đủ cả đôi.

LƯU HÀ

Lưu Hà là sát tinh luôn luôn phối hợp với Kiếp Sát đóng thế gọng kìm như hai lưỡi kéo của tử thần an theo hàng CAN của tuổi đúng trái nghịch Âm Dương cứ hai tuổi một theo chiều thuận .

Thấy bộ Hỏa - Linh có chỗ an theo vị trí cố định thì Linh Tinh rất ít khi có dịp hồi chánh để làm nghĩa hiệp và thiệt thòi cho 9 tuổi Thân Tý Thìn, Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mão Mùi . Tưởng an theo giờ sinh là trúng lý hơn, vẫn theo chiều thuận của Dương Nam, Âm Nữ và nghịch theo Âm Nam, dương Nữ .

Tuổi Dương Nam, Âm Nữ

Thân Tý Thìn       bắt đầu từ cung cung Dần tính thuận đến giờ sinh an Hỏa

Thân Tý Thìn       bắt đầu từ cung cung Tuất tính nghịch đến giờ sinh an Linh

Dần Ngọ Tuất      bắt đầu từ cung cung Sửu tính thuận đến giờ sinh an Hỏa

Dần Ngọ Tuất      bắt đầu từ cung cung Mão tính nghịch đến giờ sinh an Linh

Tỵ Dậu Sửu          bắt đầu từ cung cung Mão tính thuận đến giờ sinh an Hỏa

Tỵ Dậu Sửu          bắt đầu từ cung cung Tuất tính nghịch đến giờ sinh an Linh

Hợi Mão Mùi        bắt đầu từ cung cung Dậu tính thuận đến giờ sinh an Hỏa

Hợi Mão Mùi        bắt đầu từ cung cung Tuất tính nghịch đến giờ sinh an Linh

Tuổi Âm Nam, Dương Nữ cùng ở những cung như trên tính chiều thuận và nghịch trái lại cho cả 12 tuổi và 02 sao.

LA – VÕNG

Chỉ khi nào có Đà la ở cung Thìn hay cung Tuất mới được coi là có La - Võng.

(Tử vi nghiệm lý toàn thư - tác giả Thiên Lương)

Các bài viết khác:
Sai lầm về an sao lập số
Tác giả: Thầy Phủ Tướng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Tử vi nghiệm lý, Tử vi nghiệm lý toàn thư, Thiên Lương, Cụ Thiên Lương, Phái Thiên Lương, An sao, Lập số, La Võng, Tứ Hóa, Khôi Việt,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ