Phân biệt tài nghệ 4 sao Cơ, Tham, Xương, Khúc

Phân biệt tài nghệ 4 sao Cơ, Tham, Xương, Khúc


  • 04:00 26/05/2023
  • Xếp hạng 4.97/5 với 30404 phiếu bầu

+ Tài nghệ của sao Thiên cơ thiên về các lĩnh vực như vận động, vạch ra kế hoạch, phân tích, sáng tạo, phát minh, giao thiệp, truyền thông đại chúng.

+ Tài nghệ của sao Tham lang chủ yếu là giao tiếp ứng xử, cầm kỳ thư họa, thiết kế.

+ Tài nghệ của sao Văn Xương thì lại thiên về văn học, nghiên cứu học thuật, viết văn...

+ Tài nghệ của sao Văn Khúc chủ yếu ở các linh vực như: nghệ thuật, giao tiếp, ngoại ngữ, tài nghệ đặc biệt, âm nhạc, hội họa, vũ đạo, sân khấu, giải trí


- Đào hoa của Liêm, Tham:

+ Đào hoa của Tham Lang chủ về theo đuổi sắc tình

+ Còn đào hoa của Liêm Trinh là chủ về ghi lòng tạc dạ

(Sưu tầm)

Các bài viết khác:
Phân biệt tài nghệ 4 sao Cơ, Tham, Xương, Khúc
Tác giả: Thầy Cự Lộc tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: , Tham, Xương, Khúc, Thiên Cơ, Tham lang, Văn Xương, Văn Khúc,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ