Phá hiềm Xương Khúc phản hợp Kiếp Không

Phá hiềm Xương Khúc phản hợp Kiếp Không

  • 04:00 07/04/2021
  • Xếp hạng 4.96/5 với 10527 phiếu bầu

Phá Quân bản chất phá hoại, Xương Khúc lại nho nhã dung hòa, nên Phá Quân có Xương Khúc phò tá không thể làm ra chuyện (trừ trường hợp có thêm sao của cả hai nhóm Tả Hữu, Khôi Việt hội họp). Phú có câu "Phá Quân Xương Khúc vi bần nho". Ngược lại Phá gặp Kiếp Không là hai sao chuyên phá hoại thì đúng là chủ gặp tớ, dễ thành đại sự.

(Dẫn theo trang tuviglobal.com)

Các bài viết khác:
Phá hiềm Xương Khúc phản hợp Kiếp Không
Tác giả: Thầy Cự Lộc tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: tử vi global,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ