NHỮNG CÂU PHÚ VỀ THIÊN TƯỚNG

NHỮNG CÂU PHÚ VỀ THIÊN TƯỚNG

  • 04:00 04/07/2021
  • Xếp hạng 4.83/5 với 10796 phiếu bầu

Thiên Tướng tối hỉ cư Thê vị

(Nam mạng có Thiên Tướng đồng Thê cung tất gặp người vợ đảm lược quán xuyến)

Tướng ngộ Cái Đào Khúc Mộc thuần tước dâm phong, hạn ngộ Cơ Riêu vô phu tự giải cố miên

(số nữ Thiên Tướng gặp Hoa Cái Đào Hoa Mộc Dục Văn Khúc thì nhan sắc xinh đẹp nhưng dâm đãng, vận gặp Thiên Cơ Thiên Riêu đêm nằm thao thức tơ tưởng chuyện gái trai như con chim chìa vôi đến ngày động đực)

Tướng Liêm tại Ngọ, Khoa Hình Quyền củng, Hàn Tín đạt cao võ thượng chi công

(Mệnh lập Ngọ Liêm Tướng thủ hội Khoa Hình Quyền như Hàn Tín xưa đăng đàn bái tướng lập võ công oanh liệt).

Tí Ngọ Tướng Liêm phùng Phụ Bật thái y đắc thế

(Mệnh đóng Tí hay Ngọ Liêm Tướng thủ được Tả Hữu thì làm thầy thuốc giỏi).

Thiên Tướng Tử Vi Thân phùng Phá, kiêm ngộ Vượng Tuần đa mưu yếm trá

(Thiên Tướng Tử Vi thủ Mệnh Thân, Phá Quân mà gặp Tuần Không, Đế Vượng là con người lắm mưu lắm thủ đoạn và gian hùng)

Thiên Tướng Tử Vi Tuất Thìn khởi năng đạt công danh chi chí

(Thìn Tuất an Mệnh Tử Vi Thiên Tướng thủ không gặp thêm cát tinh thì khó nên danh phận với đời).

Ấn mang liệt vị phong hầu,

Sao lành Tướng Cáo hội vào Mệnh cung

(Cung Mệnh có Thiên Tướng Phong Cáo thì công danh địa vị cao)

Thiên Tướng Không Kiếp cư quan

Công danh chẳng được tân toan nhiều bề

(Thiên Tướng gặp Không Kiếp ở Quan Lộc, công danh chịu lắm khó khăn cay đắng thăng trầm gian nan)

Không Kiếp là hành vi lầm lạc, không theo nguyên tắc, tất làm hỏng tính tướng ấn của Thiên Tướng.

 

Thiên Tướng ngộ Lộc xung trung tọa

Cửa mận đào có gã tình nhân

(Mệnh Thiên Tướng gặp Hóa Lộc chiếu hay Hóa Lộc đứng cùng thì dễ quyến rũ đàn bà con gái, cũng thường là số đa thê)

Tướng miếu hoặc hãm gặp ngay

Tuần Triệt án ngữ thân nay khó toàn

Hoặc bị súng đạn đao gươm

Hoặc lâm tai nạn thương đó mà

 

Cung quan Tướng đóng xem qua

Hễ bị Tuần Triệt khó mà rạng danh

 

Tướng Hồng số gái yên vui

Chồng sang kết nguyện phúc thôi dồi dào

Nếu gặp Khúc Cái Mộc Đào

Vẫn là phúc trọng tính âu đa tình

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
NHỮNG CÂU PHÚ VỀ THIÊN TƯỚNG
Tác giả: Thầy Đinh Nam tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Đào Hoa, Hoa Cái, hoá quyền, Khoa, liêm tướng, Mộc Dục, Thiên Cơ, Thiên hình, Thiên riêu, Thiên Tướng,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ