Nhật Nguyệt Hóa kỵ Sửu Mùi

Nhật Nguyệt Hóa kỵ Sửu Mùi


  • 10:02 17/12/2021
  • Xếp hạng 4.89/5 với 20380 phiếu bầu

Nhật Nguyệt hóa kỵ Sửu Mùi

Nhật Nguyệt Hóa kỵ Sửu Mùi vì sao lại tốt? và tốt về cái gì?

để có Nhật nguyệt hóa kỵ thì có 4 tuổi là Giáp Ất Kỷ Tân

xét tuổi giáp : thái dương hóa kỵ, thái dương là sao chủ về quan lộc, quý hiển, danh vị, cho nên với Thái dương thì quyền đến trước rồi tiền đến sau, và có đặc tính cương dương, cho nên khi hóa kỵ thường chủ về được Quan lộc gian nan, danh vị hoen ố, không còn quý hiển nữa, Thái dương vốn thẳng tính, háo danh một khi hóa kỵ thì chỉ có chuốc lấy thị phi, danh vị, tiền đồ chắc chắn bị ảnh hưởng, mà như vậy thì tính dương cương của Thái dương càng vùng vẫy để vật lộn ra khỏi đám hóa kỵ ( đố kỵ, ghen ghét, thị phi ) thì càng lao tâm lao lực, cho nên dù đóng bất cứ cung nào hóa kỵ cũng có nhiều bất lợi. mà Âm Dương sửu mùi lại gia thêm Đà la can Giáp, thì thành Đà kỵ, làm tăng thêm tính kỵ thì càng bất lợi. tuy nhiên thì Đà la đắc địa chẳng lấy làm lo ngại. tuổi Giáp được Khôi Việt, Khôi Việt là sự điều chỉnh phù hợp cho Hóa kỵ, vì vậy đây là cách "trọc trung hữu thanh".


tuổi Ất : Cơ lương tử nguyệt, dễ dàng thấy tuổi Ất thì được Lộc quyền kỵ, cùng Lộc tồn, mà Thái âm vốn có tính nhu, nên không sợ hóa kỵ mà khi hóa kỵ trở nên tính toán thâm trầm, thu vét lợi ích cá nhân, nhưng không lộ ra mặt, do vậy bộ mặt Thái âm hóa kỵ cơ bản khó đoán, tính toán và mưu mô, và do có âm nhu nên dễ dàng nhẫn nhịn, chờ thời chứ không nhảy lên như Thái dương hóa kỵ. Do vậy khi thái âm miếu vượng hóa kỵ thường chủ về tài năng vượt trội, vì khi đó hóa kỵ sẽ phát huy hết cái tính âm nhu của Thái âm, tài năng nhưng không kiêu là thái âm hóa kỵ.

Tuổi Kỷ : tuổi Kỷ thì văn khúc hóa kỵ, Âm Dương hỷ kiến xương khúc, vì xương khúc đồng cung sửu mùi, khi đó Thiên lương hóa khoa, thành cách mô phạm, giáo dục, chủ về triết lý, nghiên cứu, văn khúc hóa kỵ ở đây được khoa lương hướng dẫn mà đi vào nghiên cứu thì đắc thế. trong khi Thái dương hỷ kiến văn xương, cùng Thái âm hỷ có văn khúc hóa kỵ. ở đây có phân biệt thái Dương văn xương và thái âm văn khúc hóa kỵ, có thể nói là Cách cục Thái dương thiên lương hóa khoa văn xương và cách cục Thái âm văn khúc hóa kỵ. chia thành 2 Cách cục mà trở nên nổi bật.

tuổi Tân : tuổi tân thì cự môn hóa lộc cát hóa, thái dương ưa hóa quyền lại hỷ kiến Lộc tồn, xương khúc khoa kỵ đồng cung, thành ra có Quyền khoa kỵ đồng cung, hóa kỵ được hóa khoa giải phần nào va thái dương hóa quyền khá ổn định, vì thái dương chủ về quan lộc, danh vị nên hỷ hóa quyền chủ về quyền vị đắc thế mà có lộc tồn. phần còn lại chia thành Thái Âm xương khúc khoa kỵ.

Kết : không cần phải học thuộc các câu phú mà bạn vẫn có thể luận tốt được nếu bạn nắm lấy được giá trị cốt lõi của nó. nếu không nắm được cốt lõi thì có học nhiều câu phú cũng không làm gì cả.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Các bài viết khác:
Nhật Nguyệt Hóa kỵ Sửu Mùi
Tác giả: Thầy Trung Lê tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Nhật Nguyệt, Nhật, Nguyệt, Hóa Kỵ, Sửu, Mùi, 10 can hóa kỵ, anh hưởng của căp sao thiên cơ hóa kỵ, cung mệnh tự hóa kỵ, cung tat ach phi hóa kỵ nhập cung huynh đệ thì sao,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ