Một yếu quyết quan trọng khi xem Tử vi

Một yếu quyết quan trọng khi xem Tử vi


  • 04:00 07/08/2022
  • Xếp hạng 4.96/5 với 20671 phiếu bầu

Cung Mệnh là gốc, có thể biết được cuộc sống vật chất đầy đủ hay thiếu thốn, giàu sang hay nghèo hèn.

Xem cung Thân để biết cuộc đời sau đó vinh hay nhục.

Trước hết xem cung Phúc đức để biết phúc ấm đang có (về tinh thần).

Sau đó xem cung Thiên Di để biết được động tĩnh trong ngoài.


Hai cung Quan lộc và cung Tài bạch củng cố thêm tính cát hung.

Cung và sao tương sinh, là nền tảng công danh thành đạt

Cung và sao đều vượng, nhị khí hùng mạnh là gốc của sự giàu có

Cung và sao tương khắc, vất vả bận rộn lại thị phi .

Sao mạnh, cung yếu hai tay trắng làm nên sự nghiệp

Cung mạnh, sao yếu tranh cãi thị phi tốt xấu lẫn lộn

Xét tứ chính thấy cát tinh thì định là quý,

Tam phương mà sát tinh vây chiếu thì kém đẹp;

Cung đối chiếu cho biết hung, biết cát,

Cung hợp chiếu cho biết tiện hay vinh.

(Chép từ Fanpage Tử Vi Bắc Phái)

Các bài viết khác:
Một yếu quyết quan trọng khi xem Tử vi
Tác giả: Thầy Thiên Đồng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Tử Vi Bắc Phái, Tứ Hóa Phái, Yếu quyết, Quan trọng,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ