Mối quan hệ giữa Năm và Ngày

Mối quan hệ giữa Năm và Ngày

  • 04:00 14/03/2021
  • Xếp hạng 4.88/5 với 10502 phiếu bầu

Ta đã biết về mối quan hệ giữa tháng và giờ, tháng và giờ có mối quan hệ điều chỉnh nhau và đó chủ yếu là mối quan hệ giữa chi tháng và chi ngày.

Cặp còn lại là mối quan hệ giữa năm và ngày, khác với tháng và giờ quan hệ theo địa chi thì năm và ngày quan hệ với nhau theo Can. Can năm và Can ngày có mối quan hệ, trong Tử vi Can năm quyết định Can tháng từ đó ra được cục số để an chính tinh, vòng trường sinh, còn quyết định an tứ hóa, vòng lộc tồn. Rõ ràng với năm thì hàng Can có tác dụng mạnh hơn hẳn hàng Chi.

Vì vậy mà trường phái tứ hóa hay tam hợp đều hay lấy Can năm sinh, Can đại vận, Can lưu niên làm phương cách luận đoán, bởi tác dụng mạnh mẽ của nó. Địa chi tuy nói Thái tuế nắm quyền sinh sát, chủ quản 4 mùa nhưng tác dụng của nó là ẩn tàng và không rõ ràng như Can năm. Giữa năm và ngày chính là mối quan hệ về tứ hóa, 14 chính tinh.

Trong tứ trụ, Nhật Can làm chủ, đại diện cho ta, từ đó quyết định ra 10 thần tứ trụ, các Can Chi khác làm khách. Can năm và Can ngày đồng đảng, có mối quan hệ rõ ràng nhất, vì vậy chính yếu Can năm có tác dụng điều chỉnh Can ngày rất mạnh, Can năm cũng chủ về Phúc đức của ta, là tiền kiếp, là ông bà tổ tiên. Là phúc hay họa thể hiện rõ nhất ở Can năm.

Vì thế Dụng thần ở Can năm chủ người có Phúc đức tốt, cuộc sống dễ dàng thuận lợi, giúp ta vượt qua những khó khăn to lớn, Cách Cục tứ trụ do Can năm cấu thành thường phát mãnh liệt và ổn định. Can năm là đầu tứ trụ, là cái gốc, xuất phát, là nguyên nhân của mọi thứ. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt, vì vậy Nhật Can là ta biểu hiện tâm tính ban đầu ở Can năm.

Nhật Can vượng Tài Quan hỷ thấu lộ, trong năm tháng ngày hỷ nhất thấu ở Can năm chủ Phúc đức lớn, được che chở, là Âm Đức của ta, rất kỵ thấy Can năm bị phá tổn hại Phúc đức. Nhật Can nhược hỷ thấy Ấn tinh, Tỷ kiếp chủ cái gốc bền chặt ban đầu tương trợ hoặc sinh cho ta, cái gốc ban đầu có bền vững thì ta mới bền vững, kỵ Can năm bị Tài Sát khắc phá chủ tổn hại Phúc Đức.

Mối quan hệ giữa Can năm và Can ngày là mối quan hệ đặc biệt. Người xem nhất thiết phải rất chú trọng. Can tháng được nhiều người dùng để xác định dụng thần biến hóa, tuy nhiên ta biết rằng Can tháng an theo Can năm, truy cái gốc ban đầu của nó chính là ở Can năm mà ra. Vì vậy dụng thần biến hóa rất tốt nếu xuất hiện thấu lộ ở Can năm.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Các bài viết khác:
Mối quan hệ giữa Năm và Ngày
Tác giả: Thầy Phủ Tướng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Quan hệ, Năm, Ngày,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ