Mối quan hệ cát hung giữa mệnh bàn nguyên cục, đại vận, lưu niên

Mối quan hệ cát hung giữa mệnh bàn nguyên cục, đại vận, lưu niên

  • 04:00 09/05/2021
  • Xếp hạng 4.9/5 với 10785 phiếu bầu

Mối quan hệ cát hung giữa mệnh bàn nguyên cục, đại vận, lưu niên (và tiểu hạn), trong các tình huống thông thường sẽ như sau:

- Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận cát, lưu niên cát, là năm đại cát.

- Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận cát, lưu niên hung, là năm vận trung bình.

- Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận hung, lưu niên cát, là năm tiểu cát.

- Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận hung, lưu niên hung, là năm hung.

- Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận cát, lưu niên cát, là năm cát.

- Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận cát, lưu niên hung, là năm tiểu hung.

- Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận hung, lưu niên cát, là năm vận trung bình.

- Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận hung, lưu niên hung, là năm đại hung.

Trong một số tình huống đặc thù, đại vận cát, lưu niên hung là năm hung, thậm chí đại hung; đại vận hung, lưu niên cát là năm cát, thậm chí đại cát; người nghiên cứu mệnh lý không thể không biết đó có thể là do phúc ấm của tổ tiên, hành vi tích ác hay làm nhiều việc thiện của mệnh chủ, ảnh hưởng của phong thủy, hoặc do hoàn cảnh thời cuộc thay đổi dẫn đến.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành)

Các bài viết khác:
Mối quan hệ cát hung giữa mệnh bàn nguyên cục, đại vận, lưu niên
Tác giả: Thầy Gia Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Giải vận, Đại Đức Sơn Nhân, Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành, Tinh hoa, Tập thành, Nguyên cục, Mệnh bàn, Mệnh bàn nguyên cục, Đại Vận, Lưu niên,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ