Miếu vượng kỵ sinh phản vi bất thiện

Miếu vượng kỵ sinh phản vi bất thiện

  • 04:00 27/12/2020
  • Xếp hạng 4.94/5 với 9987 phiếu bầu

Ngược lại chính tinh miếu vượng hóa Kỵ trở thành xấu hơn cả chính tinh hãm địa hoá Kỵ. Đặc biệt chính tinh miếu vượng hoá Kỵ thêm cách đào hoa dễ gây ra họa đào hoa; ngược lại các chính tinh chứa sẵn tính đào hoa, nếu lạc hãm hóa Kỵ lại khiến họa đào hoa khó xảy ra, vì hóa Kỵ mang tính phản đào hoa.

Các bài viết khác:
Miếu vượng kỵ sinh phản vi bất thiện
Tác giả: Thầy Trọng Tú tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: tử vi global,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ