Mệnh Đại Lâm Mộc

Mệnh Đại Lâm Mộc

  • 04:00 01/03/2021
  • Xếp hạng 4.91/5 với 10279 phiếu bầu

Sách Bác Vật Vựng Biên viết: “Mậu Thìn Kỷ Tỵ, Thìn là giải bình nguyên rộng lớn, Tỵ là ánh thái dương chói chang tạo thành cây cối phồn vinh như rừng nên gọi bằng Đại Lâm Mộc. Cây trong rừng um tùm, rậm rạp khắp nơi một màu xanh nên tâm chất không mưu cầu đột xuất.

Trí tuệ minh mẫn với sự ngả theo thời thế, làm chức thừa hành tốt, vào cương vị chỉ huy không hay. Khả năng cũng như khuynh hướng không có màu sắc riêng của mình.

Số Mậu Thìn với Kỷ Tỵ, thì Mậu Thìn đều thuộc thổ, mộc khắc thổ làm nhược khí thế, trong khi Kỷ Tỵ thì Tỵ hỏa. Bởi vậy Kỷ Tỵ trong cuộc phấn đấu chống với hung vận dễ dàng hơn Mậu Thìn.

Các bài viết khác:
Mệnh Đại Lâm Mộc
Tác giả: Thầy Thiên Đồng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: tử vi global, cách luận giải một cung, Cách phân định này có ý nghĩa gì khi ở tứ sinh, tứ vượng và tứ mộ?, Càn Khôn một khối vĩ đại Đức Hạnh, chồng đại lâm mộc và vợ kiếm phong kim, chồng thiên thượng hỏa vợ lâm đại mộc, Cơ Nguyệt Đồng Lương Cự Nhật một khối đồng tấu nhất trí, cung phúc đức và mộ phần, Đặc điểm khi Hóa Lộc đóng ở Ngã cung, Hóa Kỵ cũng đóng tại ngã cung và là tứ mộ, đại lâm mộc,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ