Mệnh chủ và thân chủ theo quan điểm của Phan Tử Ngư

Mệnh chủ và thân chủ theo quan điểm của Phan Tử Ngư


  • 04:00 12/06/2022
  • Xếp hạng 5/5 với 20667 phiếu bầu

Có rất nhiều độc giả thắc mắc rằng trong Tử vi đẩu số có thuật ngữ Mệnh chủ, Thân chủ mà các sách đều chưa thuyết giải cặn kẽ rõ ràng tính quan trọng và mối quan hệ giũa chủng. Dưdi đây xin được trình bày giúp độc giả tham khảo.

Cái gọi là Mệnh chủ là chỉ Tiên thiên, cái gọi là Thân chủ tức là Hậu thiên.

Các sao của Mệnh chủ và các sao của Thân chủ đều ưa ở cát địa, chủ về cả đời giàu sang phú quý. Nếu ở hãm địa thì nên hài lòng với những gì mình có, sống cảnh thanh nhàn để được thọ cao.

Các sao chủ ở cung Tài bạch, cung Điền trạch, cung Tử nữ, cung Phu thê, cung Quan lộc, cung Phúc đức chủ cát lợi.


Sao Mệnh chủ ở cung Nô bộc, cung Tật ách, cung Thiên di, cung Phụ mẫu thưởng ít được như ý.

Sao Mệnh chủ nếu đồng cung với Âm sát, Địa không, Địa kiếp thì không cát như ý.

Sao Thần chủ ưa nhập cung Tài bạch, Điền trạch, Tử nữ, Phu thê, Quan lộc, Phúc đức, chủ cát lợi.

Sao Thân chủ cũng ưa tọa chỗ trường sinh, đế vượng.

Sao Thân chủ nhập cung Huynh đệ, Nô bộc, Tật ách, Thiên di, Phụ mẫu thì khó được như ý.

Sao Thân chủ cũng ky đồng cung với Âm sát, Địa không, Địa kiếp.

Nay lấy mệnh cách Phan Từ Ngư làm ví dụ:

Phan Tử Ngư cung Mệnh tại Tý, cho nên Mệnh chủ là Tham lang, niên chi là Ngọ, cho nên Thân chủ là Hỏa tinh.

Tham lang tại cung Tật ách, chủ người đó thòi trẻ thần kinh suy nhược, may có Tham lang tại Mùi, lại tọa ở chỗ miếu vượng cho nên được truyền thừa bí phập của tổ tiên mà đến nay vẫn giữ được tinh lực thịnh vượng.

Hỏa tinh tại cung Quan lộc, tiếc là tại hãm địa nên quan trường bất đắc chí, muôn sự bất lợi.

Vì thế có thể nói mệnh cách Phan Tử Ngư là tiên thiên không đủ, hậu thiến mất đi, nói dễ hiểu thì Phan Tử Ngư không có sản nghiệp cha ông để lại cũng chẳng được lục thân giúp đỡ, cả đời khó khăn, chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân mình mà lập nghiệp.

Thân chủ, mệnh chủ gặp Không, Kiếp, cả đời thiếu thốn.

(Lập và giải tử vi đẩu số - Phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư)

Các bài viết khác:
Mệnh chủ và thân chủ theo quan điểm của Phan Tử Ngư
Tác giả: Thầy Gia Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Phan Tử Ngư, Mệnh chủ, Thân chủ, Nhất diệp tri thu, xem tu vi, tu vi, Tính chất Tử, Ý nghĩa Tử, con gái thân cư tài bạch, người thiên phủ thủ thân,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ