Luận về Thai Phụ - Phong Cáo

Luận về Thai Phụ - Phong Cáo


  • 15:31 10/03/2022
  • Xếp hạng 4.99/5 với 20501 phiếu bầu

Thai Phụ Phong Cáo có tác dụng vào mệnh số giống như Tả Phụ, Hữu Bật. Có Tả Hữu còn thêm Thai Phong càng đắc lực. Nhưng chỉ Thai Phong thôi mà thiếu Tả Hữu thì Thai Phong là hư sức bề ngoài có khi còn thành dương dương tự đắc và vô dụng.

Thai Phụ cũng hay khi gặp Khôi Việt, Xương Khúc, Hóa Khoa trợ lực cho chuyện thi cử, cũng hợp cả với Tử Vi, Thái Dương Thiên Lương.Thai Phụ gặp các sao thuộc phú cách thì đỡ giàu bẩn. Thai Phụ Phong Cáo đi với các đào hoa tinh tạo ảnh hưởng làm dáng làm điệu.

Sách Phi Tinh Đẩu Số viết: Thai Phụ thuộc dương thổ là sao đài các, Phong Cáo thuộc âm thổ là sao hư trương

Hai sao này tuyệt đối phải dựa vào những sao khác, đứng chơ vơ là hết tồn tại.


(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Luận về Thai Phụ - Phong Cáo
Tác giả: Thầy Minh An tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Phong Cáo, Thai Phụ, tu vi, xem tu vi, Luận giải tử vi, Tính chất Thai, Tính chất Thai phụ, Ý nghĩa Thai, Ý nghĩa Thai phụ, luận bàn cung quan lộc,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ