Luận vế Quốc Ấn

Luận vế Quốc Ấn


  • 04:00 07/03/2023
  • Xếp hạng 4.87/5 với 30470 phiếu bầu

Quốc Ấn thuộc thổ, chủ về thi cử, công danh, quyền tước và chức vị. Sao này chỉ đi với Thiên Tướng, Thiên Hình và Phục Binh làm thành bộ Binh Hình Tướng Ấn, bộ này tạo ra uy quyền được người vì nể.

Nhưng Quốc Ấn mà gặp Triệt kể như ấn tín bị vỡ mẻ công danh không thuận đạt Thiên Tướng hoặc Tướng Quân gặp Quốc Ấn đều hay cả. Như có câu phú:

"Nhật Lộc Mã tại Tỵ cung

Tràng Sinh, Phụ Bật hợp cùng phú vinh


Bằng gặp Tướng Ấn Binh Hình

Hễ thời loạn thế là thành công to"

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Luận vế Quốc Ấn
Tác giả: Tử Vi Cổ Học tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Quốc Ấn, tu vi, xem tu vi, Luận giải tử vi, luận bàn cung quan lộc, luận cung điền trạch, luận cung mệnh, luận cung nô nộc, luận cung phu, luận cung phu thê,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ