Luận về căn khí

Luận về căn khí

  • 04:00 27/03/2021
  • Xếp hạng 4.81/5 với 10475 phiếu bầu

Căn khí xuất phát tử kinh nghiệm đời đời kiếp kiếp mà biểu hiện ra là ”A Da ý thức” cái mà chúng ta hay nói thiên phú, tài năng.

Nhìn căn khí cần lấy phúc đức và phúc đức đích sự nghiệp (thiên di) cùng phúc đức cộng tông (tử nữ) làm chủ. Tiếp lấy mệnh, tất ách mà cùng xem.

Một nữ mệnh sinh năm đinh mùi, tháng năm, giờ hợi. Mệnh cung đinh mùi tọa thiên lương, bố làm giáo viên tiểu học về hưu. Ngẫu nhiên đi vào con đường tu tập thiền tọa, mười mấy năm không biết mệt mỏi. Phụ mẫu tọa thân cung thất sát can mậu tham lang hóa lộc nhập tử nữ. Mà bản mệnh sinh niên và mệnh cung là can Đinh hóa thái âm song lộc nhập phụ tật ách (tài bạch cung). Lại chuyển can quý tham lang hóa kỵ và trên thuật là tham lang lộc giao hội tử nữ, thì cha chính là duyên tu rất sâu dầy vậy.

Mệnh cha được tam lộc ở tử nữ chuyển can giáp thái dương kỵ nhập sự nghiệp, phục được phụ phúc đức (điền trạch cung) lấy can Canh hóa thái dương lộc tới, tứ lộc đồng thời xuất hiện nên nói thiện duyên thâm hậu, không biết nhọc mệt vậy.

(Phi tinh phái - Lương Nhược Du)

Các bài viết khác:
Luận về căn khí
Tác giả: Thầy Liêm Vũ tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Căn khí, Luận, Đại phú, Tiểu phú, Tử vi giỏi, Chu Thanh Hà, Lương Nhược Du, Từ Tăng Sinh, Phi Tinh Phái, Phương Ngoại Nhân,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ