Long Trì, Phượng Các

Long Trì, Phượng Các

  • 04:00 18/07/2021
  • Xếp hạng 4.95/5 với 10559 phiếu bầu

Long Trì thuộc dương thuỷ, Phượng Các thuộc dương thổ, đều là sao văn minh, nếu kết thành đôi hội nhập, chủ về tài nghệ.

Long Trì, Phượng Các hội hợp với Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, có thể làm tăng sức mạnh, lợi về thi cử, cạnh tranh.

Long Trì Phượng Các giáp cung tài bạch hoặc cung sự nghiệp, mà không có Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung, hoặc Văn Xương, Văn Khúc giáp cung, chủ về có danh tiếng trước rồi có tiền của sau, hoặc tiền của do danh tiếng mà có, hoặc nhờ tài nghệ mà có tiền của.

Long Trì, Phượng Các chủ về "thanh quý" (sang quý thanh cao) mà không phải là "phú quý" (giàu sang), cũng chủ về nghệ thuật, kiến trúc, xây dựng.

Long Trì, Phượng Các ưa giáp Thiên Phủ, Thiên Tướng, chủ về làm tăng phong thái văn nhã.

Thất Sát và Long Trì cùng ở cung mệnh hoặc cung tật ách, tuổi già chủ về tai điếc; Thất Sát đồng độ với Phượng Các, chủ về rối loạn khứu giác và vị giác. Cần phải có lưu sát tinh xung khởi mới đúng.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Long Trì, Phượng Các
Tác giả: Thầy Bảo Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Long Trì, Phượng Các, Trung Châu Phái, tu vi, xem tu vi, long trì phượn các giải thần hoa cái kinh dương lực sĩ quan phù, long trì phượng các, long trì phượng các hoa cái tấu thư, long trì Phượng cát trong phu thê, mệnh có long trì,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ