LONG ĐỨC PHÚC ĐỨC

LONG ĐỨC PHÚC ĐỨC

  • 04:00 18/05/2021
  • Xếp hạng 4.95/5 với 10466 phiếu bầu

Long Đức Phúc Đức cùng một tính chất giải trừ tai nạn đau ốm, quan tụng. Sách vở Trung Quốc đưa sao Thiên Đức vào vòng Thái Tuế và không có Phúc Đức cho vòng này.

Sách vở Việt thì Thiên Nguyệt Đức tính riêng theo năm sinh khởi từ hai cung Tỵ và Dậu.

Long Đức, Phúc Đức gặp được Thiên Thọ khả năng giải trừ đau ốm càng mạnh. Long Đức, Phúc Đức, Thiên Đức, Nguyệt Đức hội tụ vào Mệnh cung là cách tứ đức.

Có bốn sao này thì tính dâm đãng của Đào Riêu Hồng Kiếp bị chế ngự không rông rỡ nữa. Phúc Đức thuộc Thổ

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
LONG ĐỨC PHÚC ĐỨC
Tác giả: Thầy Anh Quân tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Đào Hoa, Hồng loan, Kiếp Sát, Long Đức, Nguyệt Đức, Phúc Đức, Thái tuế, thien đức, Thiên riêu, Thiên Thọ,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ