Lập quẻ mai hoa thì có luận theo lục hào nạp giáp được không?

Thi thoảng lại nhận được câu hỏi này. Một số người cho rằng mai hoa và lục hào (gọi tắt của lục hào nạp giáp kinh phòng) là 2 trường phái riêng biệt. Quẻ mai hoa thì chỉ dùng sinh khắc ngũ hành đơn quái chính hỗ biến và pp lục hào với sinh khắc ngũ hành các hào trong quẻ chỉ dùng cho quẻ gieo xu thôi.

Để trả lời thắc mắc này thì có lẽ sẽ hơi loằng ngoằng 1 tý, bởi đây cũng là 1 câu hỏi đáng trả lời.

1 – việc phối hợp các tư tưởng, cũng như các phương pháp là bình thường trong dịch lý.

a) Các bạn học lục hào thì đều biết rằng dù cuốn sách bạn cầm do ai viết đi chăng nữa thì đều dựa khá nhiều trên nền tảng cuốn Tăng bổ bốc phệ chính tông mà vương hồng tự để lại, các nhà nghiên cứu về sau ít nhiều có đóng góp sửa sang, chỉnh lý nhiều khiếm khuyết nhưng đều thống nhất sử dụng pp lục hào kết hợp với dịch lý cơ bản để luận đoán.

Ví dụ luận gia trạch hào sơ là giếng, hào 2 là phòng ốc, 3, 4 cổng cửa… Hay luận thân thể hào 1 là chân… Hào 6 là đầu… Chứ không thuần túy chỉ sử dụng lục thân sinh khắc tĩnh động …

Ở Mai hoa thì hãy xem lại các ví dụ trong sách, thấy ngay trong các ví dụ như toán âm thanh kim nhật động tịnh như hà”, toán chiết tự chùa tây lâm (riêng phần chiết tự thì được anh Cao Quý chỉ ra một số điểm chưa đúng về số nét, vấn đề này cần tham khảo thêm), các ví dụ đoán quẻ đó cho thấy luận quẻ không thể chỉ có dựa vào ngũ hành đơn quái mà còn dựa vào các tượng đơn quái, trùng quái, những thứ có sẵn từ dịch lý thời nhà Chu. Thậm chí có ghi chép bói quẻ trong Tả truyện khiến người ta không khỏi nghi ngờ quẻ Hỗ được nghiên cứu phổ biến từ thời Chiến Quốc.

b) Có bạn lại cho rằng mai hoa sử dụng quẻ hỗ là phương pháp đặc thù. Mai hoa được cho là do Thiệu Ung công bố từ thời nhà Tống. Còn quẻ hỗ từ thời nhà Hán đã được nhắc đến khá nhiều. Như vậy pp đoán quẻ mai hoa thực chất là pp đoán quẻ dựa trên tương tác đơn quái truyền thống, có bổ sung tương tác ngũ hành.

c) pp lục hào lập quẻ tuy nhìn thấy 6 địa chi nhưng kỳ thực do tính chất của các hào trong đơn quái ghép lại. Điều đó tương đồng với tư duy đơn quái.

d) pp lục hào là 1 cách phân tích tính chất của bát quái chứ không phải mở ra 1 hệ khác biệt. Quẻ mai hoa dùng ngũ hành như 1 trong nhiều pp phân tích sự tương tác giữa các quái chứ không phải độc lập.

Việc phối hợp các pp đoán quẻ là điều rất bình thướng, huống hồ với 2 pp đều có chung nền tảng.

2 – hào thế trong quẻ mai hoa thời gian.

để nhìn nhận đầy đủ về sự kết hợp giữa lập quẻ mai hoa và đoán quẻ lục hào thì cần phải xem xét tính phức tạp của quẻ lập từ thời gian.

Nếu quẻ gieo xu, đưa về lục hào phân tích thì người gieo quẻ chỉ loanh quanh hào thế hoặc ứng, còn quẻ mai hoa thì có thể là bất kỳ hào nào.

Hãy tưởng tượng, trước mặt là 1 nhóm mấy ông đang chơi cờ, cùng 1 giờ ấy thì có những quy luật tác động lên người cầm quân trắng, người cầm quân đen, người đang ngồi, đứng trước sau phải trái nữa.

(Hoàng Trung)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *