Kinh nghiệm giải đoán lá số tử vi bằng tứ hóa trên 12 cung mệnh bàn

Kinh nghiệm giải đoán lá số tử vi bằng tứ hóa trên 12 cung mệnh bàn

 • 04:00 12/04/2021
 • Xếp hạng 4.99/5 với 10732 phiếu bầu

Tổng hợp các kinh nghiệm giải đoán sao Hóa (Hóa diệu, Tứ Hóa) ở 12 cung trên mệnh bàn. Đây là bài viết rất hay và quan trọng trong việc giải đoán lá số tử vi. Các bạn cần lưu ý.

 1. Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa kỵ, Tham lang
 2. Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa kỵ, Vũ khúc
 3. Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa kỵ, Văn xương
 4. Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa kỵ, Văn khúc
 5. Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa kỵ, Thiên cơ
 6. Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Cự môn, Hóa kỵ
 7. Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa kỵ, Liêm trinh
 8. Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa kỵ, Thái âm
 9. Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa kỵ, Thái dương
 10. Phân tích trường hợp cung Tử tức có sao Hóa lộc
 11. Phân tích trường hợp cung Tài bạch có sao Hóa lộc
 12. Phân tích trường hợp cung Tật ách có sao Hóa lộc
 13. Phân tích trường hợp cung Thiên di có sao Hóa lộc
 14. Phân tích trường hợp cung Nô bộc có sao Hóa lộc
 15. Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa lộc
 16. Phân tích trường hợp cung Điền trạch có sao Hóa lộc
 17. Phân tích trường hợp cung Phúc đức có sao Hóa lộc
 18. Phân tích trường hợp cung Phụ mẫu có sao Hóa lộc
 19. Phân tích trường hợp cung Mệnh có sao Hóa quyền
 20. Phân tích trường hợp cung Huynh đệ có sao Hóa quyền
 21. Phân tích trường hợp cung Phu thê có sao Hóa quyền
 22. Phân tích trường hợp cung Tài bạch có sao Hóa quyền
 23. Phân tích trường hợp cung Tử tức có sao Hóa quyền
 24. Phân tích trường hợp cung Tật ách có sao Hóa quyền
 25. Phân tích trường hợp cung Thiên di có sao Hóa quyền
 26. Phân tích trường hợp cung Nô bộc có sao Hóa quyền
 27. Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa quyền
 28. Phân tích trường hợp cung Điền trạch có sao Hóa quyền
 29. Phân tích trường hợp cung Phúc đức có sao Hóa quyền
 30. Phân tích trường hợp cung Phụ mẫu có sao Hóa quyền
 31. Phân tích trường hợp cung Mệnh có sao Hóa khoa
 32. Phân tích trường hợp cung Huynh đệ có sao Hóa khoa
 33. Phân tích trường hợp cung Phu thê có sao Hóa khoa
 34. Phân tích trường hợp cung Tử tức có sao Hóa khoa
 35. Phân tích trường hợp cung Tài bạch có sao Hóa khoa
 36. Phân tích trường hợp cung Tật ách có sao Hóa khoa
 37. Phân tích trường hợp cung Thiên di có sao Hóa khoa
 38. Phân tích trường hợp cung Nô bộc có sao Hóa khoa
 39. Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa khoa
 40. Phân tích trường hợp cung Điền trạch có sao Hóa khoa
 41. Phân tích trường hợp cung Phúc đức có sao Hóa khoa
 42. Phân tích trường hợp cung Phụ mẫu có sao Hóa khoa
 43. Phân tích trường hợp cung Mệnh có sao Hóa kỵ
 44. Phân tích trường hợp cung Huynh đệ có sao Hóa kỵ
 45. Phân tích trường hợp cung Phu thê có sao Hóa kỵ
 46. Phân tích trường hợp cung Tử tức có sao Hóa kỵ
 47. Phân tích trường hợp cung Tài bạch có sao Hóa kỵ
 48. Phân tích trường hợp cung Tật ách có sao Hóa kỵ
 49. Phân tích trường hợp cung Thiên di có sao Hóa kỵ
 50. Phân tích trường hợp cung Nô bộc có sao Hóa kỵ
 51. Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa kỵ
 52. Phân tích trường hợp cung Điền trạch có sao Hóa kỵ
 53. Phân tích trường hợp cung Phúc đức có sao Hóa kỵ
 54. Phân tích trường hợp cung Phụ mẫu có sao Hóa kỵ
 55. Phân tích trường hợp cung Mệnh có sao Hóa khoa

(Phù Cừ Cổ Học)

Các bài viết khác:
Kinh nghiệm giải đoán lá số tử vi bằng tứ hóa trên 12 cung mệnh bàn
Tác giả: Thầy Cự Lộc tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Tứ Hóa, Tứ Hóa Bắc Phái, Phan Tử Ngư, Hóa Lộc, Hóa quyền, Hóa khoa, Hóa Kỵ, Phân tích, Kẻ tử vi, Tử vi lá số,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ