Khố phá tài bất tụ

Khố phá tài bất tụ


  • 04:00 30/05/2022
  • Xếp hạng 4.9/5 với 20675 phiếu bầu

Cung trọng điểm của việc thuần về đầu tư (Tử Vân)

Cuối năm Mậu Thìn (1988) nhận được cuộc điện thoại của anh T từ Đài Nam gọi đến hỏi rằng, nếu không tham gia kinh doanh mà chỉ thuần đầu tư vào một sự nghiệp kinh doanh nào đó thì phải căn cứ vào "điều kiện trong điểm" nào để phân tích luận đoán khả năng lời lỗ ra sao.

Theo truyền thống, để nghiên cứu trả lời câu hỏi trên người ta thường lấy cung Tài Bạch tiên thiên và hậu thiên để luận cát hung, lấy đó làm căn cứ để luận đoán sau khi đầu tư có kiếm được tiền không. Gần một năm nay có một số tay Tử Vi lại đề xuất thêm khái niệm cho rằng hạn vận mà cung Điền Trạch bị phá tổn thì bất lợi cho đầu tư. Nguyên nhân của nó ở chỗ (tài) khố phá tài bất tụ, cho dù hạng mục đầu tư có tốt đến đâu cũng lỗ.

Hai cách như trên nhìn sơ thì có vẻ hợp lý, nhưng nếu theo vậy mà luận đoán thì kết quả chưa chắc đã chính xác, bởi vì hai cách này đều có sai lầm về lý niệm, không phân tích biện luận tính chất sinh tài làm đầu, cho nên định vị "cung trọng điểm" làm căn cứ luận đoán bị sai lệch, dẫn đến kết luận khác xa với kết quả thực tế.


Tài của cung Tài Bạch chủ về phương pháp cầu tài, đắc tài khó hay dễ, có thì có bao nhiêu. Tài của cung Phúc Đức, chủ về dùng tài đã có quản lý và làm cho nó nhiều thêm ra, tức cũng là thiên hướng một loại thuần về đầu tư sinh tài. Tài của cung Điền là chủ về người đầu tư đem tiền vốn đang có đổ vào "sự nghiệp tự mình kinh doanh".

Nếu (tài) khố vượng thì tài tụ, biểu thị tài lực của người đó hùng hậu, có thể coi như đầu tư với hạn ngạch lớn có tính chất thời gian lâu và vừa. Do không thiếu vốn, không sợ khó khăn với cashflow, cho nên cả quá trình kinh doanh đầu tư ít ra cũng không ngại gặp trở ngại khi điều động vốn. Nếu (tài) khố bị phá tổn mà muốn đầu tư ở hạng mục lớn thì thế nào cũng bị vấn đề luân chuyển vốn kéo đổ. Do vậy người nào hạn vận (tài) khố hung thì không nên đầu tư kinh doanh lớn quá, càng không thích hợp đầu tư ngành nghề thu hồi vốn lâu.

Cho nên luận đoán kết quả chỉ thuần về đầu tư thì nên lấy cát hung của cung Phúc Đức vận hạn để xét đoán.

Anh T là kỹ sư cấp chủ quản của một hãng điện tử ở Đài Nam, là một người trong số những người bạn trẻ tuổi mà tôi quen biết rất ham mê Tử Vi. Năm Kỷ Tị trong lần xuống Đài Nam công tác thì anh T đưa ra 2 lá số đầu tư để cùng thảo luận.

Anh T cho biết, anh Trương và anh Vương vào cuối năm Mậu Thìn có hỏi về việc đầu tư cho trại nuôi heo của một người bạn khác. Vì kim ngạch hơn cả triệu cho nên trước khi tham gia phải hỏi cho chắc ăn, đầu tư này kết quả sẽ ra sao? Với người mới ba mươi mấy tuổi thì số vốn hơn triệu cũng chả phải nhỏ, rất cần phải cẩn thận trước khi đầu tư.

Anh bạn có cơ sở nuôi heo cho biết với qui mô kinh tế Đài Loan trong khoảng thời gian mười - hai mươi năm lại đây thì đầu tư nuôi heo hiện nay là một ngành tốt, nên muốn đem qui mô hiện nay hơi nhỏ mở rộng thêm ra, thế là kêu gọi hai anh Trương và Vương cùng tham gia.

Anh T phân tích lá số: (Lá số anh T)

" Năm Mậu Thìn anh Trương 34 tuổi, đại hạn ở vận Kỷ Mão, can Kỷ khiến Vũ Khúc hóa Lộc, Văn Khúc hóa Kị.

Lưu niên lưu Lộc tại Tị, Tham Lang hóa Lộc, Thiên Cơ hóa Kị.

Lưu niên tại Thìn, tọa ngay Vũ Khúc đại hạn Hóa Lộc được song Lộc 2 cung Mão Tị giáp phụ, cung Tuất Tham Lang hóa Lộc hội chiếu. Cho nên cung Thìn là cung tọa Lộc hội Lộc, lại giáp song Lộc nữa cho nên là cung vị cát tường, rất tốt.

Cung Phúc Đức đại hạn ở Tị, năm Mậu Thìn có lưu Lộc tiến nhập, cung Phúc lưu niên ở Ngọ, cũng có Lộc tinh ở 2 cung Tị Mùi giáp trợ, cung Phúc Đức tiên thiên ở cung Thân cũng được các sao Lộc cát hóa chiếu đến từ cung Thìn. Với tình hình cung Phúc của bản mệnh, đại hạn và lưu niên đều tốt như thế mà đầu tư thì sẽ hoạch lợi như mong muốn.

Quay sang luận lá số anh Vương (Lá số anh Vương), năm Mậu Thìn 35 tuổi, đại hạn ở vận Mậu Thìn, đại hạn Tham Lang hóa Lộc, Thiên Cơ hóa Kị. Năm Mậu Thìn Tham Lang cũng lại hóa Lộc, lưu Lộc ở Tị. Do cung Phúc đại hạn và lưu niên trùng điệp ở Ngọ, cung vị này năm Mậu Thìn được song Lộc giáp (cung Mùi không có giáp cấp chính tinh, lấy chính tinh từ Sửu tác dụng lên cung Mùi). Cung Phúc này tất nhiên là luận cát.

Nếu thuần đầu tư mà lấy cung Phúc là cung vị trọng điểm để luận đoán thì cung Phúc trong vận hạn của hai người này chí ít cũng không luận là hung, cho nên trong năm Thìn này mà đầu tư chắc cũng không đến nỗi nào phải không?" Anh T nói.

Tôi nói: " Cậu dùng cung Phúc để đoán định việc đầu tư xem có lời không thì trên lý luận là chính xác. Bởi vì thuần đầu tư là nếu kiếm được tiền thế thì dùng tiền đi kiếm tiền, không phải kiếm tiền từ sự nghiệp kinh doanh của mình, cho nên cung trọng điểm không phải cung Tài Bạch và đương nhiên cũng sẽ không phải cung Quan Lộc. Nếu tiền đầu tư bị lỗ, càng không phải hai cung Tài - Quan tiên thiên và hậu thiên hành vận bị bại, mà là do tiền đã có do vì đầu tư sai mà thua lỗ. Tiền tài đã có chính là tài của cung Phúc Đức, cho nên phàm hễ dùng tiền đã có đi làm thuần đầu tư, xét cát hung nhất định phải căn cứ ở cung Phúc Đức.

Tuy nhiên, cung vị trọng điểm mà cậu định ra e rằng chưa được thỏa đáng, cho nên kết quả luận đoán có thể sẽ khác với kết quả trên thực tế."

Với lá số anh Trương, đại hạn Kỷ Mão làm Văn Khúc hóa Kị, cung Dậu do đó mà có tiên thiên Hóa Kị và đại hạn Hóa Kị đồng cung. Vụ đầu tư này phát sinh ở năm Mậu Thìn, can Mậu Thiên Cơ hóa Kị ở Mùi, làm cho cung Phúc tiên thiên ở Thân bị tiên thiên, đại hạn và lưu niên "ba tầng Kị tinh" giáp chế. Cung Phúc Đức tiên thiên này còn bị Đà La, Hỏa Tinh ở Dần và Kình Dương, Địa Kiếp ở Thìn tứ sát hội chiếu, rất hung.

Mà năm Mậu Thìn lưu niên Phúc Đức cung Ngọ, tuy có song Lộc giáp, lại được Tham Lang lưu niên hóa Lộc từ Tuất hội chiếu, nhưng cung Ngọ dù sao cũng là có Địa Không và lưu Kình đồng độ, Hỏa, Đà từ Dần xung đến, cho nên cát tượng của cung Ngọ không vững chắc.

Ngoài ra, nếu xét cung Phúc đại hạn tại Tị, cung vị này lưu niên Mậu Thìn tuy có lưu Lộc nhập tọa nhưng cũng có tiên hậu thiên song Kị xung kích, cho nên trong cát có hung.

Cuối năm Mậu Thìn đầu tư nuôi heo, năm sau là Kỷ Tị, lưu niên tại Ngọ, Vũ Khúc hóa Lộc, Văn Khúc hóa Kị.

Nếu cung vị trọng điểm đặt ở Ngọ, tất nhiên năm Tị sẽ có lưu Lộc đồng cung, lại thêm Tham Lang hóa Lộc của năm Mậu lai hội., nhưng vì có Địa Kiếp đồng cư cung Ngọ, làm cho song Lộc của Ngọ-Tuất giảm đi tác dụng cát hóa ---- Lộc phùng xung phá.

Nếu cung vị trọng điểm đặt tại Thân, năm Kỷ lại có Văn Khúc hóa Ki, lần nữa dẫn động cung Thân bị "3 tầng Kị" (bao hàm năm Mậu Thìn Thiên Cơ hóa Kị) rất hung.

Nếu cung vị trọng điểm tại Tị, Văn Khúc hóa Kị là đại hạn và lưu niên song Kị, thêm vào Thái Âm hóa Kị của tiên thiên, thành "3 tầng Kị" xung kích cung vị này.

Tiên thiên Phúc Đức Thân cung cho thấy xấu;

Đại hạn Phúc Đức Tị cung cũng xấu;

Lưu niên Phúc Đức Ngọ cung (cung Phúc Đức của năm Mậu Thìn) Lộc phùng xung phá.

Từ mấy điểm nêu trên suy ra, anh Trương đầu tư trại nuôi heo trong năm Mậu Thìn, qua tới năm Kỷ Tị thì e rằng không tránh khỏi lỗ vốn.

Bây giờ xem lá số của anh Vương tình hình ra sao?

Năm Mậu Thìn đại hạn tại cung Mậu Thìn, can Mậu làm Thiên Cơ ở đại hạn tự hóa Kị.

Đại hạn tại cung Phúc tiên thiên tự hóa Kị, mà cung Mệnh tiên thiên Thái Dương lại có tiên thiên Hóa Kị. Do Kị tinh của cung Mệnh và Hóa Kị của đại hạn dẫn động lẫn nhau, có ý nghĩa trong vận trình này bất cứ hình thức đầu tư nào cũng sẽ không hoạch lợi, thậm chí thua lỗ.

Rất trùng hợp, anh Vương trong đại hạn và lưu niên Mậu Thìn trùng điệp lại tham gia đầu tư nuôi heo, cung Phúc tiên thiên lại đóng ngay đại hạn và lưu niên Thiên Cơ hai lần hóa Kị.

Cung Phúc là cung trọng điểm, trong tình huống này định vị ngay cung Thìn là được, không cần phải tìm cung Phúc đại hạn tại Ngọ.

Năm đầu tư thứ hai (tức năm Kỷ Tị), Văn Khúc hóa Kị một lần nữa xâm nhập cung Thìn, làm cung Thìn tập trung "3 tầng Hóa Kị" vào làm một.

Nếu lấy cung Thìn định vị làm cung trọng điểm việc đầu tư của anh Vương thì hung tượng rõ ràng rất lớn, e rằng không phải định vị tại cung Ngọ có song Lộc giáp.

Cung trọng điểm của hai người điều cho thấy xấu, theo tôi thấy việc đầu tư này sẽ lỗ vốn trong năm Tị.

"Chính xác là bị lỗ vốn trong năm Kỷ Tị, gần như mất sạch, không còn cách nào tiếp tục được nữa." Anh T nói: "Anh đề ra lý luận [Cung trọng điểm] rất thực tế và cũng rất hữu dụng, nhưng với người mới học e rằng khó nắm bắt được hết. Tức là trong lúc luận đoán thì định vị [Cung trọng điểm] ở cung nào? Cung Phúc Đức tiên thiên? Cung Phúc Đức đại hạn? Hay cung Phúc Đức lưu niên?"

Phương pháp định vị cung trong điểm quả thật làm cho người mới học cảm thấy khó, nhưng chỉ cần nắm được nguyên tắc, sau đó phân tích kỹ lưỡng thì cũng không khó lắm đâu.

Với case đầu tư như vừa rồi làm ví dụ:

1) Muốn dùng cách thuần túy chỉ là đầu tư để kiếm tiền, cung vị trọng điểm tất ở tại cung Phúc Đức.

2) Quan sát kỹ mức độ cát hung của cung Phúc Đức lưu niên, đại hạn và tiên thiên, so sánh mức độ nặng nhẹ.

3) Ba tầng Kị giao hội thì mạnh hơn hai tầng Kị, hai tầng Kị mạnh hơn một tầng Kị. Cùng nguyên tắc, ba tầng Lộc, hai tầng Lộc và một tầng Lộc cũng phân chia mạnh/ yếu như vậy.

4) Bất kể cát hay hung, hễ hình thành được "cách cục" thì tác dụng của "cách cục" rất mạnh mẽ, cho nên mức độ cát hung đến thì đầu tiên phải dựa trên "cách cục" này để luận. Nếu không thành được cách cục thì mới tiếp đến dùng Lộc cát và Kị hung để so sánh mức độ nặng nhẹ.

Ngoài ra, mức độ cát và hung cũng vẫn còn phải kiêm cố đến cung vị trọng điểm và tình hình miếu hãm của tinh diệu tam hợp phương, Tinh diệu tại vượng cung, Lộc cát tốt nhất; hãm địa Lộc cát cũng chỉ là hư phát; vượng cung Kị hung là xung kích; hãm địa Kị hung xấu nhất.

Những nguyên tắc phân biệt cát hung như vầy cũng áp dụng cho việc luận đoán các sự việc khác trên mệnh bàn. Tất nhiên còn một thứ quan trọng nữa là nếu thấu đáo được mấy điểm nêu trên thì bắt buộc phải thông thạo tính chất tinh diệu và các loại cách cục. Nếu bỏ qua những thứ cơ bản mà chỉ tập trung vào tứ hóa thì muốn thạo Tử Vi thì cũng như lòng vòng ngoài cửa cả đời mà không tìm được cửa vào nhà.

Anh T hỏi: "Vụ đầu tư này quả thực thất bại rồi, tiền bỏ vô đó cũng bốc hơi hết, có thể xem trên lá số nguyên nhân thất bại của trại nuôi heo này không?"

"Cung Phúc của hai người đầu tư này đều cho thấy hung tượng, nhưng tính chất mức độ của hung tương lại không giống nhau. Chỉ là đầu tư cùng một sự nghiệp, đương nhiên do cùng một nguyên nhân mà thua sạch vốn, cho nên không thể nào vì lý do khác nhau mà thua lỗ. Cho nên tôi muốn biết lần đầu tư này anh nào chủ động hơn?" Tôi nói.

"Trại nuôi heo là do bạn của anh Trương mở, do muốn mở rộng qui mô mới mời anh Trương đầu tư, cho nên do đó anh Trương cũng mời bạn thân là anh Vương cùng tham gia." T nói.

"Nếu anh Trương khởi ý đầu tư thì trên lý luận nên dùng lá số của anh Trương để xem xét. Nghề nuôi heo của Đài Loan trong gần 20 năm trở lại đây tuy phát triển rầm rộ nhưng do ảnh hưởng của xuất khẩu làm giá heo không ổn định. Xuất khẩu được nhiều thì giá mua tăng, lợi nhuận do nuôi heo cũng phong phú. Nhưng hễ gặp giai đoạn xuất khẩu đình trệ thì sẽ làm giá mua heo sụt ghê gớm, ngay cả vốn mua thức ăn cho heo cũng cụt không lấy lại được. Cho nên những trại nuôi heo nào tiền vốn ít, qui mô nhỏ khi gặp lúc giai đoạn xuất khẩu khó khăn thì sẽ bị lỗ vốn nặng có khi không dậy nổi.

Với những dấu hiệu trên lá số, lần đầu tư thất bại này của họ nguyên nhân không phải do giá mua xuất khẩu sụt giảm mà do quản lý chăn nuôi dịch bệnh không tốt, làm cho heo bị phát sinh bệnh tật nào đó, khiến cho cơ sở nuôi heo này thất bại!"

Anh T cho biết:"Quả thật là do heo bị bệnh dịch làm chết mất hơn phân nửa. Trại nuôi heo này qui mô cũng không lớn lắm, tiền vốn lại không nhiều, nên không chịu nổi cú này và đành đóng cửa."

Ca dao có câu:

"Cầm vàng mà lội qua sông

Vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng."

Hai anh Trương và Vương đang trong vận xấu nên mới gặp chuyện cũng xui luôn.

(Hết)

Thông tin lá số:

Anh Trương: Nam, âm lịch ngày X tháng 10 năm Ất Mùi (1955), giờ Tị ; (tùy chọn ngày 21)

Anh Vương: Nam, âm lịch ngày X tháng Giêng năm Giáp Ngọ (1954), giờ Tý; (tùy chọn ngày 10)

-------------------

Geek trích dịch từ quyển "Đẩu Số luận cầu tài", tác giả Tử Vân ( Đài Loan), trang 23-32, bản PDF.

Các bài viết khác:
Khố phá tài bất tụ
Tác giả: Thầy Phủ Tướng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Tử Vân, Tử vi Đài Loan, Durubi, Geek, Kinh nghiệm giải đoán, tuvi, tu vi, xem tu vi, Lập lá số tử vi chuẩn nhất,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ