Định danh vị trí tinh đẩu

Định danh vị trí tinh đẩu

  • 04:00 16/03/2021
  • Xếp hạng 4.99/5 với 10485 phiếu bầu

Tử Vi: uy nghi, đức độ chủ quyền lộc, Phúc Đức (Nam Bắc đẩu, Dương Thổ)

-     Miếu địa   : Tỵ Ngọ Dần Thân             -     Bình Hòa: Mão Dậu

-     Vượng địa : Thìn Tuất                        -     Hãm địa: không

-     Đắc địa     : Sửu Mùi Hợi Tí

Thiên Phủ: Chủ tài lộc, trung hậu hiền lành (Nam bắc đẩu, Âm Thổ)

-     Miếu địa   : Dần Thân Tý Ngọ

-     Vượng địa: Thìn Tuất                          -     Bình Hòa: Sửu Mão Dậu

-     Đắc địa     : Mùi Tí Hợi                        -     Hãm địa: không

Vũ Khúc: chủ tài lộc (Bắc Đẩu – Âm Kim)

-     Miếu địa   : Thìn Tuất Sửu Mùi            -     Đắc địa      : Mão Dậu

-     Vượng địa: Dần Thân Tí Ngọ               -     Hãm địa    : Tỵ Hợi

Thiên Tướng: Quyền tinh uy dũng (Nam Đẩu – Dương Thủy)

-     Miếu địa   : Dần Thân                           -     Đắc địa: Sửu Mùi Tị Hợi

-     Vượng địa: Tý Ngọ Thìn Tuất              -     Hãm địa: Mão Dậu

Thất Sát: Quyền tinh, uy dũng (Nam Đẩu – Dương Kim)

-     Miếu địa   : Dần Thân Tí Ngọ             -     Đắc địa: Sửu Mùi

-     Vượng địa: Tỵ Hợi                              -     Hãm địa: Mão Dậu Thìn Tuất

Phá Quân: Dũng mãnh, hao tán (Bắc Đẩu – Âm Thủy)

-     Miếu địa: Tí Ngọ                       -     Đắc địa: Thìn Tuất

-     Vượng địa: Sửu Mùi                 -     Hãm địa: Dần Thân Tỵ Hợi Mão Dậu

Liêm Trinh: Chủ quan lộc, Tù tinh (Bắc Đẩu – Âm Hỏa)

-     Miếu địa   : Dần Thân                        -     Đắc địa: Sửu Mùi

-     Vượng địa: Thìn Tuất Tí Ngọ             -     Hãm địa: Tỵ Hợi Mão Dậu

Tham Lang: Chủ họa phúc, Hung bạo (Bắc Đẩu – Âm Mộc đới Thủy)

-     Miếu địa: Sửu Mùi                               -     Đắc địa: Dần Thân

-     Vượng địa: Thìn Tuất                           -     Hãm địa: Tỵ  Hợi Tí Ngọ Mão Dậu

Thiên Cơ: Chủ huynh đệ, Mưu cơ, Phúc thọ (Nam Đẩu – Âm Mộc)

-     Miếu địa   : Thìn Tuất Mão Dậu          -     Đắc địa: Ngọ Tí Sửu

-     Vượng địa: Tỵ Thân Mùi                     -     Hãm địa: Dần Hợi

Thái Âm: Chủ điền tài (Bắc Đẩu – Âm Thủy)

-     Miếu địa   : Hợi Tí                              -     Đắc địa: Sửu Mùi

-     Vượng địa: Dậu Tuất Thân                  -     Hãm địa: Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ

Thiên Đồng: Chủ phúc thọ (Nam Đẩu – Dương Thủy)

-     Miếu địa   : Dần Thân      -     Đắc địa: Mão Tị Hợi

-     Vượng địa: Tí                   -     Hãm địa: Ngọ Dậu Thìn Tuất Sửu Mùi

Thiên Lương: Chủ phúc thọ, phụ mẫu (Nam Đẩu – Dương Mộc)

-     Miếu địa   : Ngọ Thìn Tuất                   -     Đắc địa: Sửu Mùi

-     Vượng địa: Tí Mão Dần Thân              -     Hãm địa: Tỵ Hợi Dậu

Cự Môn: Chủ điền, thị phi (Bắc Đẩu – Âm Thủy)

-     Miếu địa   : Mão Dậu                           -     Đắc địa: Thân Hợi

-     Vượng địa: Tý Ngọ Dần                      -     Hãm địa: Tỵ Thìn Tuất Sửu Mùi

Thái Dương: Chủ quan lộc (Nam Đẩu – Dương Hỏa)

-     Miếu địa   : Thìn Ngọ                          -     Đắc địa: Sửu Mùi

-     Vượng địa: Dần Mão Tỵ                      -     Hãm địa: Thân Dậu Tuất Hợi Tý

Địa Không, Địa Kiếp       : Hỏa, đắc địa ở Dần Thân Tỵ Hợi

Kình Dương          : Kim đới Hỏa, đắc địa ở Thìn Tuất Sửu Mùi

Đà La                     : Kim đới Hỏa, đắc địa ở Dần Thân Tỵ Hợi

Linh Tinh              : Hỏa đới Kim đắc địa ở Dần Mão Tỵ Ngọ

Linh Tinh              : Hỏa Thìn Tuất Sửu Mùi

Song Hao               : đắc địa Dần Thân Mão Dậu

NGŨ HÀNH TRUNG TINH

Tả Phù        : Dương Thổ đới Kim                         Hóa Khoa        : Thủy

Hữu Bật     : Dương Thổ đới Thủy                         Hóa Quyền      : Mộc

Văn Xương: Dương Kim đới Thổ                          Hóa Lộc          : Mộc đới Thổ

Văn Khúc   : Âm Thủy đới Hỏa                             Đào Hoa          : Mộc

Thiên Khôi : Dương Hỏa đới Kim                          Hồng Loan      : Thủy

Thiên Việt  : Dương Hỏa đới Mộc                          Tam Thai, Bát Tọa: Thổ

Long Trì     : Thủy                                                Thai Phụ          : Thổ đới Kim

Phượng Các: Mộc                                                Phong Cáo      : Thổ đới Thủy

Ân Quang   : Mộc

Thiên Quý  : Thổ 

(Tử vi nghiệm lý - tác giả Thiên Lương)

Các bài viết khác:
Định danh vị trí tinh đẩu
Tác giả: Thầy Trọng Tú tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Tử vi nghiệm lý, Tử vi nghiệm lý toàn thư, Thiên Lương, Cụ Thiên Lương, Phái Thiên Lương, Định danh, Tinh đẩu, Vị trí,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ