Đẩu số chuẩn thằng

Đẩu số chuẩn thằng

  • 04:00 20/04/2021
  • Xếp hạng 4.85/5 với 10324 phiếu bầu

Cung Mệnh tọa ở chỗ trường sinh hoặc đế vượng thì nhất định sẽ có phú quý, cung Thân mà có Không vong thì một đời có thành có bại.

Tử vi tại Tý, Ngọ thì không có công lao. Thiên phủ tọa ở chỗ Tý, Ngọ lại có thể ban phúc.

Thiên cơ đồng cung với Tứ sát cũng còn tốt được 3 phần. Thái âm với Hỏa tinh, Linh tinh đồng cung lại trở thành rất hung hiểm.

Tham lang tuy gọi là ác tinh nhưng ở chỗ miếu vượng thì không hung. Cự môn cũng được xem là ác tinh, ở chỗ miếu vượng thì rất tốt.

Những sao xấu này tốt nhất nên có sao khắc chế. Dương nhẫn tại cung Thân hoặc cung Mệnh thì đó là mệnh cô độc, nếu gặp thêm sát tinh đáo hạn thì rất hung, trừ phi có sao Thiên đồng, Thiên lương đồng cung thì may ra còn có thể hóa giải.

Cần phải biện luận thật rõ quan hệ sinh khắc chế hóa để định sự cùng thông, cũng cần phải xem sự tốt xấu của các sao và tình trạng miếu hãm mà được họa phúc.

Sao Tử vi hoặc sao Thái dương cư ở chỗ miếu vượng thì đều được làm quan, hơn nữa cũng sẽ phát tài.

Thiên đồng tọa ở cung Quan lộc thì đó là người chỉ mưu tính mà tham lam hưởng thụ, không chịu tiến lên.

Cung Thân, cung Mệnh cần phải có cát tinh tọa thủ mới tốt, đại hạn, tiểu hạn có cát tinh thì càng tốt.

Nếu hỏi về tình hình con cái cần phải xem sao Dương nhẫn, Phá quân và Hỏa tinh, Linh tinh, nếu gặp các hung tinh nói trên thì con cái nếu không thuộc mệnh yểu vong cũng không được đắc lực.
Cung Phu thê cũng không thể có sát tinh, nếu không thì vợ chồng sẽ bất hòa, chủ về sinh ly tử biệt.

Cung Phụ mẫu có hung tinh thì sẽ có phá tướng, cung Tật ách mà có sao Đà la thì sẽ bị ám tật liên miên, hoặc là bị bệnh khiến thân thể gầy yếu.

Tử vi đẩu số" có đạo lý nhất định, nó có thể chỉ ra được những điều huyền diệu. Tử vi đẩu số" cũng có nguyên tắc, có thể dựa vào đó để làm căn cứ phê mệnh.

(Lập và giải tử vi đẩu số - Phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư)

Các bài viết khác:
Đẩu số chuẩn thằng
Tác giả: Thầy Gia Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Phan Tử Ngư, Tử vi đẩu số toàn thư, cổ văn, Phú Cổ, Trần Đoàn, Đẩu Số Chuẩn Thằng, tuvi, tu vi, xem tu vi, cách cục đẩu số,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ