Đại Giáp Tí - Phương Nam

Đại Giáp Tí - Phương Nam


  • 04:00 14/10/2021
  • Xếp hạng 4.85/5 với 20693 phiếu bầu

NAM TÚ

MỘC

KIM


THỔ

NHẬT

NGUYỆT

HỎA

THỦY

22

23

24

25

26

27

28

Tỉnh

Quỷ

Liễu

Tinh

Trương

Dực

Chẩn

Ất Dậu

Bính Tuất

Đinh Hợi

Mậu Tí

Kỷ Sửu

Canh Dần

Tân Mão

Quý Sửu

Giáp Dần

Ất Mão

Bính Thìn

Đinh Tị

Mậu Ngọ

Kỷ Mùi

Tân Tị

Nhâm Ngọ

Quý Mùi

Giáp Thân

Ất Dậu

Bính Tuất

Đinh Hợi

Kỷ Dậu

Canh Tuất

Tân Hợi

Nhâm Tí

Quý Sửu

Giáp Dần

Ất Mão

Đinh Sửu

Mậu Dần

Kỷ Mão

Canh Thìn

Tân Tị

Nhâm Ngọ

Quý Mùi

Ất Tị

Bính Ngọ

Đinh Mùi

Mậu Thân

Kỷ Dậu

Canh Tuất

Tân Hợi

Quý Dậu

Giáp Tuất

Ất Hợi

Bính Tí

Đinh Sửu

Mậu Dần

Kỷ Mão

Tân Sửu

Nhâm Dần

Quý Mão

Giáp Thìn

Ất Tị

Bính Ngọ

Đinh Mùi

Kỷ Tị

Canh Ngọ

Tân Mùi

NhâmThân

Quý Dậu

Giáp Tuất

Ất Hợi

Đinh Dậu

Mậu Tuất

Kỷ Hợi

Canh Tí

Tân Sửu

Nhâm Dần

Quý mão

Ất Sửu

Bính Dần

Đinh Mão

Mậu Thìn

Kỷ Tị

Canh Ngọ

Tân Mùi

Quý Tị

Giáp Ngọ

Ất Mùi

Bính Thân

Đinh Dậu

Mậu Tuất

Kỷ Hợi

Tân Dậu

Nhâm Tuất

Quý Hợi

Giáp Tí

Ất Sửu

Bính Dần

Đinh Mão

Kỷ Sửu

Canh Dần

Tân Mão

Nhâm Thìn

Quý Tị

Giáp Ngọ

Ất Mùi

Đinh Tị

Mậu Ngọ

Kỷ Mùi

Canh Thân

Tân Dậu

Nhâm Tuất

Quý Hợi

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Các bài viết khác:
Đại Giáp Tí - Phương Nam
Tác giả: Thầy Minh An tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Hà Uyên, Hà Ngọc, Tinh Quyết,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ