Cung Quan Lộc cho biết gì?

Cung Quan Lộc cho biết gì?


  • 04:00 28/09/2022
  • Xếp hạng 4.94/5 với 20722 phiếu bầu

Theo Tử Vi Bắc Phái:

+ Nghề nghiệp công tác, phương thức kiếm tiền...

+ Vị trí biểu hiện địa vị, năng lực và hình ảnh của người vợ/chồng (vì là cung Thiên Di của cung Phu Thê).

+ Tình cảm ngoài hôn nhân(vị trí của tinh cảm bên ngoài hôn nhân cung Thiên Di của cung Phu Thê).


+ Cung vị biểu lộ tâm tình và tình trạng sức khỏe của con cái (vì là cung Tật Ách của cung Tử Tức).

+ Mộ phần của tổ tiên (vị trí cung Phúc Đức của cung Phúc Đức mà cung Phúc Đức đại biểu cho nhân quả ban đầu và nơi quy tụ sau này của bản thân mình mộ phần).

+ Phòng đọc sách, bàn học, bàn đọc sách (vì là cung Điền Trạch của cung Phụ Mẫu).

(Sưu tầm)

Các bài viết khác:
Cung Quan Lộc cho biết gì?
Tác giả: Thầy Bảo Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Cung Quan Lộc, Quan lộc, Sự nghiệp,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ