Cách cục Văn Lương chấn kỷ (Văn lương giữ kỷ cương)

Cách cục Văn Lương chấn kỷ (Văn lương giữ kỷ cương)


  • 04:00 02/04/2022
  • Xếp hạng 4.99/5 với 20441 phiếu bầu

Thiên Cơ, Văn Khúc cùng trấn mệnh tại cung Dần hoặc Ngọ, hoặc sao Thiên Lương trấn mệnh tại cung Ngọ, có sao Văn Khúc tại cung Tý củng chiếu.

Ưu điểm: Quyền cao chức trọng, phúc thọ song toàn, giỏi tính toán, dự đoán, theo nghiệp võ sẽ hiển đạt.

Văn Khúc hoặc Văn Xương và Thiên Lương trấn mệnh tại Vượng địa, tại cung tam phương có các sao Lộc tồn, Hóa Khoa, Hóa quyền, Hóa Lộc, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt gia hội là thuộc cách cục này. Nên theo nghiệp chính trị, nếu gặp nhiều cát tinh, chủ về cực hiển quý.

Ca quyết như sau:


Văn tinh cảnh trực ngộ Thiên Lương

Vị liệt hoàng môn điểu phủ hành

Cương kỷ triều trung công nghiệp kiến

Bức nhân thanh khí mãn càn khôn

Nghĩa là:

Sao văn chính trực gặp Thiên Lương

Quan tại triều đình chức đường đường

Chấn chỉnh kỷ cương sự nghiệp lớn

Thanh cao nức tiếng khắp xa gần

Kinh văn có câu: " Thiên lương, Văn Khúc nhập miếu vượng, làm quan lớn", "Thiên Lương miếu vượng, Tả, Hữu, Xương, Khúc, gia hội chức trọng, quyền cao".

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Cách cục Văn Lương chấn kỷ (Văn lương giữ kỷ cương)
Tác giả: Thầy Gia Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Văn Lương chấn kỷ, Văn lương giữ kỷ cương, Cách Cục, Cách, tu vi, xem tu vi, Cách cục lá số, Thiên Kỷ Quý, lập cục hỏa lục cục, cục hỏa lục cục,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ