Cách cục quân thần khánh hội (Vua tôi quần tụ)

Cách cục quân thần khánh hội (Vua tôi quần tụ)


  • 04:00 05/08/2022
  • Xếp hạng 4.82/5 với 20622 phiếu bầu

Sao Tử vi cùng Tả Phụ, Hữu Bật đóng tại cung mệnh.

Ưu điểm: Có được nhiều sự trợ giúp, gặp nhiều quý nhân phò trợ, được quần chúng hưởng ứng, phú quý trọn đời. Nếu sao tử vi đóng tại cung Mệnh, Tả Phụ, Hữu bật nằm tại cung tam phương, tứ chính chiếu cung mệnh, hoặc nằm ở hai cung bên cạnh kèm lấy cung mệnh (giáp), là cách cục Phụ, Bật củng chủ (Phụ, Bật chầu vua), ưu điểm cũng tương tự như cách cục Quân thần khánh hội.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Cách cục quân thần khánh hội (Vua tôi quần tụ)
Tác giả: Thầy Đinh Nam tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: quân thần khánh hội, Vua tôi quần tụ, Cách Cục, Cách, tu vi, xem tu vi, Cách cục lá số, lập cục hỏa lục cục, cục hỏa lục cục, hỏa lục cục là gì,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ