Cách cục Phụ củng Văn tinh

Cách cục Phụ củng Văn tinh


  • 04:00 10/08/2022
  • Xếp hạng 4.93/5 với 20703 phiếu bầu

Văn Xương tại cung mệnh được Tả Phụ củng chiếu.

Ưu điểm: Mẫn tiệp, tài hoa, giữ chức vụ cao, được tôn quý, trọng vọng

Khuyết điểm: Gặp sát tinh là mệnh bình thường

Ca Quyết:


Phụ tinh củng mệnh tối kham ngôn

Mẫn tiệp tài hoa chúng mạc tiên

Khinh thời soái thần kiêm ngũ mã

Trọng tu nhập tướng chuẩn uy quyền

Nghĩa là:

Tả Phụ chiếu mệnh là rất tốt

Mẫn tiệp tài hoa chẳng ai bì

Ít cũng tướng tài cùng cự phú

Nhiều ắt trọng thần đủ quyền uy

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Cách cục Phụ củng Văn tinh
Tác giả: Thầy Phủ Tướng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Phụ củng Văn tinh, Cách Cục, Cách, tu vi, xem tu vi, Cách cục lá số, VĂN TINH ÁM CỦNG, lập cục hỏa lục cục, cục hỏa lục cục, hỏa lục cục là gì,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ