Cách cục Nhật Nguyệt chiếu bích (Mặt trăng, mặt trời chiếu vách)

Cách cục Nhật Nguyệt chiếu bích (Mặt trăng, mặt trời chiếu vách)

  • 04:00 13/04/2021
  • Xếp hạng 4.82/5 với 10382 phiếu bầu

Thái Âm, Thái Dương tại Sửu Mùi, đóng tại cung Điền Trạch (Khi đó sao Phá Quân sẽ trấn mệnh tại Thìn Tuất), đồng cung hoặc hội chiếu Lộc Tồn, Khoa, Quyền, Lộc, Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt. Lá số gặp được cách cục này chủ về giàu có tột bậc, đặc biệt là về lĩnh vực bất động sản như nhà cửa, đất đai, rừng núi, biệt thự, hoặc được thừa kế gia sản. Nhưng tại cung vị tam phương tứ chính cũng cần phải có cát tinh hoặc cát Hóa (sao hóa cát) mới tốt đẹp, nếu gặp hung sát tinh lại trở thành mệnh nghèo hèn, tuy cung điền trạch có cát tinh cũng không phát huy được tác dụng.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Cách cục Nhật Nguyệt chiếu bích (Mặt trăng, mặt trời chiếu vách)
Tác giả: Thầy Trọng Tú tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Nhật Nguyệt chiếu bích, Mặt trăng, mặt trời chiếu vách, Cách Cục, Cách, tu vi, xem tu vi, Cách cục lá số, NHẬT NGUYỆT ĐỒNG LÂM, lập cục hỏa lục cục,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ