Cách cục Minh châu xuất hải (Ngọc quý rời mặt biển)

Cách cục Minh châu xuất hải (Ngọc quý rời mặt biển)


  • 04:00 03/05/2022
  • Xếp hạng 4.94/5 với 20436 phiếu bầu

Mệnh an tại cung Mùi không có chủ tinh, cung Mão có Thái Dương, Thiên Lương, cung Hợi có Thái Âm nhập miếu vượng hợp chiếu cung mệnh, cung tam phương tứ chính lại có các cát tinh như Lộc Tồn, Khoa, Quyền, Lộc, Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt gia hội là hợp cách cục này. Tại cung mệnh cung thân có các cát tinh trấn giữ, hội chiếu mà không bị bốn sát tinh, Không, Kiếp xung phá, chủ về thi cử đỗ đạt, cực hiển quý, giữ chức vụ trọng yếu trong chính giới, tiền tài chức vị đều viên mãn, phúc thọ song toàn. Người sinh năm Ất, Bính, Tân, Nhâm là thượng cách.

Kinh văn có viết: " Tam hợp minh châu sinh cung vượng, rộng bước cung quế", " Nhật (Thái Dương) tại Mão, Nguyệt (Thái Âm) tại Hợi, mệnh tại Mùi thênh thang bẻ quế cung trăng".

Ưu điểm: Nhiều sở thích, sôi nổi, giàu nhiệt huyết, có tài hoa, xử thế quang minh lỗi lạc, đường công danh rộng mở, có danh tiếng. Là mệnh nữ, tài đức kiêm toàn.

Khuyết điểm: Cung mệnh không có các sao Tả, Hữu, Xương, Khúc lại gặp Dương, Đà, Kỵ xung phá sẽ không có thành tựu, chỉ có hư danh.


(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Cách cục Minh châu xuất hải (Ngọc quý rời mặt biển)
Tác giả: Tử Vi Cổ Học tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Minh châu xuất hải, Ngọc quý rời mặt biển, Cách Cục, Cách, tu vi, xem tu vi, Cách cục lá số, Lập lá số tử vi chuẩn nhất, Hoàng Quý Sơn, lập cục hỏa lục cục,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ