Cách cục Liêm Trinh Văn Vũ

Cách cục Liêm Trinh Văn Vũ


  • 04:00 09/08/2022
  • Xếp hạng 4.94/5 với 20694 phiếu bầu

Sao Liêm Trinh nhập miếu tại Dần, Thân, có Văn Xương, Vũ Khúc hội chiếu là thuộc cách cục này.

Ưu điểm: Văn võ song toàn, nếu Liêm Trinh nhập miếu trấn mệnh tại Dần Thân, gặp Văn Xương, Vũ Khúc sẽ có nhiều phúc. Nếu gặp Lộc Tồn một đời giàu có.

Khuyết điểm: Tình duyên trắc trở.

Ca Quyết:


Mệnh trung Văn Vũ hỷ triều viên

Nhập miếu bình sinh phúc khí toàn

Thuần túy văn năng cao chiết quế

Chinh chiến võ định trấn tam biên

Nghĩa là:

Văn Xương Vũ Khúc ưa chầu mệnh

Nhập miếu một đời phúc dồi dào

Văn chương tốt đẹp thường đỗ đạt

Võ công chinh phạt định trong ngoài

Kinh văn có câu: " Liêm Trinh gặp Văn Xương ưa thích lễ nhạc".

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Cách cục Liêm Trinh Văn Vũ
Tác giả: Thầy Cự Lộc tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Liêm Trinh Văn Vũ, Cách Cục, Cách, tu vi, xem tu vi, Cách cục lá số, Tính chất Liêm trinh, Ý nghĩa Liêm trinh, lập cục hỏa lục cục, cục hỏa lục cục,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ