Cách cục Kim sáng quang huy

Cách cục Kim sáng quang huy


  • 04:00 22/06/2022
  • Xếp hạng 4.95/5 với 20459 phiếu bầu

Sao Thái Dương trấn Mệnh tại cung Ngọ, lại gặp các sao Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn gia hội là hợp cách cục này. Lá số gặp cách cục này, chủ một đời cực hiển quý, giàu sang. Nếu không gặp Xương, Khúc, Phụ, Bật hoặc gặp Không, Kiếp sẽ bị giảm tốt. Người sinh năm Canh, Tân sẽ được phú quý song toàn, tiếp đến là người sinh năm Giáp, Quý, Đinh, Kỷ.

Kinh văn có đoạn: " Thái dương tại cung Ngọ là " Nhật lệ trung thiên" (Mặt trời giữa trời), hiển quý có quyền lực, giàu có nhất nước, " Cự Môn, Thái Dương củng chiếu là cách cục rất tốt".

Các bài viết khác:
Cách cục Kim sáng quang huy
Tác giả: Thầy Trung Lê tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: tử vi global, 51 cách cục cơ bản trong tử vi, anh tinh nhập miếu là cách cục tốt hay xấu, các cách cục, Các cách cục chính của Bát Tự Hà Lạc, Các cách cục cơ bản trong tử vi đẩu số, các cách cục trong lá số, các cách cục trong tử vi, Các nguyên tắc hình thành cách cục, cách cục âm dương xương khúc,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ