Cách cục Kim sán quang huy (ánh vàng chói lọi)

Cách cục Kim sán quang huy (ánh vàng chói lọi)


  • 04:00 04/01/2022
  • Xếp hạng 4.97/5 với 20338 phiếu bầu

Sao Thái Dương trấn mệnh tại cung Ngọ, lại gặp các sao Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn gia hội là hợp cách cục này. Lá số gặp cách cục này, chủ một đời cực hiển quý, giàu sang. Nếu không gặp Xương, Khúc, Phụ, Bật hoặc gặp Không, Kiếp sẽ bị giảm tốt. Người sinh năm Canh, Tân sẽ được phú quý song toàn, tiếp đến là người sinh năm Giáp, Quý, Đinh, Kỷ.

Kinh văn có đoạn: " Thái dương tại cung Ngọ là " Nhật lệ trung thiên" (Mặt trời giữa trời), hiển quý có quyền lực, giàu có nhất nước, " Cự Môn, Thái Dương củng chiếu là cách cục rất tốt".

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Cách cục Kim sán quang huy (ánh vàng chói lọi)
Tác giả: Thầy Bảo Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Kim sán quang huy, ánh vàng chói lọi, Cách Cục, Cách, tu vi, xem tu vi, Cách cục lá số, lập cục hỏa lục cục, cục hỏa lục cục, hỏa lục cục là gì,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ