Cách cục Dương Lương Xương Lộc

Cách cục Dương Lương Xương Lộc


  • 04:00 15/05/2022
  • Xếp hạng 4.95/5 với 20336 phiếu bầu

Cũng chính là cách cục Nhật chiếu lôi môn, sao Thái Dương và sao Thiên Lương trấn mệnh tại cung Mão, ngoài ra còn phải là người sinh năm Ất, cung mệnh đồng thời xuất hiện Lộc Tồn và Văn Xương mới hợp cách. Nếu lá số được cách cục này, sự nghiệp học hành cực kỳ xuất sắc, thi cử đỗ đạt cao, đảm nhiệm các vị trí, chức vụ trọng yếu của nhà nước, trở thành nhân vật nổi tiếng trong chính giới, cực hiển quý.

Ưu điểm: Dự thi công chức hoặc các kỳ thi quốc gia sẽ có thành tích cao, tiền tài chức vị song toàn, hợp với nghề kinh doanh.

Trong kinh văn có viết: " Lương, Dương, Xương, Lộc tề tựu, thi cử đỗ đầu bảng".

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)


Các bài viết khác:
Cách cục Dương Lương Xương Lộc
Tác giả: Thầy Thiên Đồng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Dương Lương Xương Lộc, Cách Cục, Cách, tu vi, xem tu vi, Cách cục lá số, lập cục hỏa lục cục, cục hỏa lục cục, hỏa lục cục là gì, kim tứ cục là sao,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ