Cách cục Cự Nhật đồng cung

Cách cục Cự Nhật đồng cung


  • 04:00 09/05/2022
  • Xếp hạng 5/5 với 20335 phiếu bầu

Thái Dương, Cự Môn cùng trấn Mệnh tại cung Dần, Thân (Cung Dần tốt hơn cung Thân, vì Cự Môn và Thái Dương đều miếu vượng).

Ưu điểm: Tài vận vượng thịnh, có chí tiến thủ, có tài hùng biện, hết lòng với sự nghiệp công ích, cần phải gắng gỏi cần cù, có công mài sắt có ngày nên kim.

Khuyết điểm: Cần phải cạnh tranh với địch thủ mới giành được thành công, nên dễ vướng vào điều tiếng, thị phi, gặp sao Hóa Kỵ thị phi càng nhiều.

Cự Môn, Thái Dương tại cung Dần, cung tam phương tứ chính có các cát tinh như Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt gia hội là phù hợp với cách cục này. Lá số sở hữu cách cục này chủ về hiển đạt, nên theo nghiệp chính trị, có khả năng trở thành người nổi tiếng trong xã hội, được danh nhiều hơn lợi. Người sinh năm Canh, Tân, Quý mà không bị bốn sát tính gia hội là thượng cách. Tiếp đến là cung Thân, nếu cung tam phương không có sát tinh cũng không được toàn mỹ.


Có ca quyết rằng:

Cự Nhật củng chiếu đối tam thai

Trị thử ưng vi cái thế tài

Nhược thị hung tinh vô chiếu khắc

Tử bào ngọc đới biên công lai

Nghĩa là:

Cự Nhật cùng chiếu trước tam thai

Gặp được tài năng, ắt phi thường

Chẳng bị hung tinh đến xung khắc

Áo tía đai vàng lập chiến công

Kinh văn có viết: "Cự Môn, Thái Dương đồng cung quan phong tam đại (3 đời làm quan), " Cự Môn, Thái Dương trấn mệnh tại cung Dần, không gặp Kiếp Không, tứ sát, hưởng lộc, hiển danh".

Các bài viết khác:
Cách cục Cự Nhật đồng cung
Tác giả: Thầy Trung Lê tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: tử vi global, 51 cách cục cơ bản trong tử vi, anh tinh nhập miếu là cách cục tốt hay xấu, các cách cục, Các cách cục chính của Bát Tự Hà Lạc, Các cách cục cơ bản trong tử vi đẩu số, các cách cục trong lá số, các cách cục trong tử vi, Các nguyên tắc hình thành cách cục, cách cục âm dương xương khúc,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ