BÌNH GIẢI SAO TUẦN KHÔNG

BÌNH GIẢI SAO TUẦN KHÔNG

  • 04:00 16/05/2021
  • Xếp hạng 4.89/5 với 10468 phiếu bầu

Tuần Không toàn danh của nó là Tuần trung không vong. Tuần cũng phân ra chính với phụ như Triệt. Tuần sức công phá của tính chất “triệt lộ” không bằng Triệt, bởi vậy Thiên Tướng sợ Triệt gây nguy hại hơn Tuần.

Triệt phá hoại đột nhiên từ hoàn cảnh. Tuần lại trễ nải tự nơi mình. Cho nên mới có cái cách Thìn Tuất Phá ngộ Tuần Khoa lại nên hay. Nhờ Tuần khiến tự mình sửa lại cho ngay ngắn bản chất xông xáo bừa bãi của Phá Quân. Sự khác biệt căn bản giữa Tuần với Triệt là thế.

Sao rất kị với Triệt khác là Thiên Mã. Thiên Mã ngộ Triệt gọi bằng Triệt túc Mã, ngựa gẫy chân. Mã đứng với Lộc bị Triệt làm ăn thất bại. Mã đứng một mình không cần Lộc dễ bị té ngã thương tích (đã bàn đến luận ở Lộc Mã)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
BÌNH GIẢI SAO TUẦN KHÔNG
Tác giả: Thầy Gia Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: ảo tưởng, không tưởng, phá ngộ tuần khoa, Phá Quân, Thiên Không, Thiên Mã, Thiên Tướng, thìn tuất, trễ nải, Triệt Không,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ