BÌNH GIẢI SAO TRỰC PHÙ

BÌNH GIẢI SAO TRỰC PHÙ


  • 04:00 24/07/2022
  • Xếp hạng 4.93/5 với 20658 phiếu bầu

Vòng Thái Tuế của Trung Quốc không có hai sao Tử Phù và Trực Phù.

Theo các sách Việt thì Tử Phù và Trực Phù đều thuộc Hỏa, tính chất tối tăm buồn bã gây rắc rối cho công việc, gây tang thương cho quan hệ giữa người với người.

Qua kinh nghiệm không thấy được ảnh hưởng rõ rệt của hai sao này. Chúng đáng kể như một nhược điểm của khoa Tử Vi, hoặc vì tam sao thất bản mà thành ra thiếu sót.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)


Các bài viết khác:
BÌNH GIẢI SAO TRỰC PHÙ
Tác giả: Thầy Anh Quân tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Trực Phù, tử phù, Tử Vi,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ