BÌNH GIẢI SAO ĐƯỜNG PHÙ

BÌNH GIẢI SAO ĐƯỜNG PHÙ


  • 04:00 26/05/2023
  • Xếp hạng 4.87/5 với 30451 phiếu bầu

Đường Phù

Hành Mc

  • Đường bệ, uy nghi (TTL)
  • Lợi ích cho việc cầu công danh (TTL)
  • Giúp cho việc mua tậu nhà đất được dễ dàng, làm cho nhà đất thêm cao đẹp, rộng rãi (TTL)
  • Đường Phù Bạch Hổ đồng cung: có sự bắt bớ tù đày (TTL)
  • Nhị hạn gặp Bạch Hổ, Đường Phù thì cầu công danh, tài lộc, thi cử, cưới hỏi sẽ đắc ý (VVT)

Các sao thuộc vòng Bác Sĩ phân theo tam hợp

Tam hợp Lộc Tồn, Bác Sĩ – Tướng Quân – Bệnh Phù và có Quốc Ấn (bộ Lộc Tướng Ấn) với sao xung chiếu là một trong ba sao của bộ Long Phi Phục


(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
BÌNH GIẢI SAO ĐƯỜNG PHÙ
Tác giả: Thầy Thiên Đồng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Bác sĩ, Bạch Hổ, Bệnh Phù, công danh, cưới hỏi, Đường Phù, Lộc Tồn, mua nhà cửa, thi cử, tù đày,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ