BÌNH GIẢI SAO BÁC SĨ

BÌNH GIẢI SAO BÁC SĨ

  • 04:00 10/05/2021
  • Xếp hạng 4.92/5 với 10410 phiếu bầu

Bác Sĩ

Hành Thy

Chủ về văn chương, công danh thi cử (VVT)

Thuộc tam hợp Lộc Tồn, Bác Sĩ – Tướng Quân – Bệnh Phù và có Quốc Ấn (bộ Lộc Tướng Ấn)

Bác sĩ luôn đồng cung với Lộc Tồn (nên lúc nào cũng có Kình Đà giáp, và vì đồng cung với Lộc Tồn nên cũng mang ý nghĩa phú quí do Lộc Tồn gây ra) và có Quốc Ấn tam hợp hay xung chiếu, Phi Liêm xung (bộ Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tướng Ấn)

Gặp Riêu Y là cách thầy thuốc giỏi (VVT)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
BÌNH GIẢI SAO BÁC SĨ
Tác giả: Thầy Đinh Nam tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Bác sĩ, Bệnh Phù, Kình Đà, Lộc Tồn, Phi liêm, Quốc Ấn, Thiên riêu, thiện ý, Tướng Quân,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ