An sao bằng Tay

An sao bằng Tay


  • 04:00 03/05/2022
  • Xếp hạng 4.95/5 với 20398 phiếu bầu

Kinh nghiệm an 14 chính tinh mất 5"

Đầu tiên phải nhớ vị trí của Tử Vi và các sao cùng cung

Cụ thể:

Tại Tý Ngọ, Tử Vi đứng 1 mình


Tại Sửu, Mùi: Tử Vi đi với Phá Quân

Tại Dần, Thân: Tử Vi- Thiên Phủ

Tại Mão, Dậu: Tử Vi-Tham Lang

Tại Thìn, Tuất: Tử Vi-Thiên Tướng

Tại Tỵ, Hợi: Tử Vi- Thất Sát

---

Sau đó,

- lục hội Tử Vi là Cự Môn

- Thái Âm- Tham Lang- Cự Môn liên tiếp nhau chiều thuận đồng hồ, do đó xác định được vị trí của Thái Âm và Tham Lang

(Thái Âm nhị hợp Vũ Khúc)

- Tham Lang nhị hợp Thiên Đồng

- Tham Lang thì theo vòng tam hợp thuận đồng hồ: Phá Quân- Tham Lang- Thất Sát nên xác định được Phá Quân- Thất Sát

+ Phá Quân thì xung có Thiên Tướng

(Thiên Tướng- Thiên Lương thuận đồng hồ)

(Thiên Lương nhị hợp Liêm Trinh)

(Thiên Tương- Thiên Cơ lục hội)

+ Thất Sát thì xung có Thiên Phủ

(Thiên Phủ nhị hợp Thái Dương)

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Các bài viết khác:
An sao bằng Tay
Tác giả: Thầy Trọng Tú tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Giải đoán lá số Tử Vi, Luận giải tử vi, an sao chính tinh, an sao đẩu quân, an sao lá số tử vi, an sao loc ton, an sao lục cát tinh, an sao lục sát tinh, An sao Lưu hàng năm của Tiểu vận,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ